Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Mateřská škola Nepolisy


Adresa: 503 63 Nepolisy 246Areál škol, v popředí budova MŠ Nepolisy

Telefon:
734 211 787 

E-mail: nepolisy_ms@volny.cz


 


 

 

 

Aktuality

Informace pro rodiče

 

Pozvánka na rodičovskou schůzku

Schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí se uskuteční ve středu 27. června 2018

od 16,00 hod. v budově mateřské školy ( ve II. třídě).

Na Vaši účast se těší

Soňa Balážová, ředitelka MŠ Nepolisy

______________________________________________________________________

Prázdninový provoz

Po projednání se zřizovatelem a na základě novely vyhlášky č.14/2005 o předškolním vzdělávání stanovuji přerušení provozu mateřské školy o letních prázdninách

Od 9.7.2018 do 17.8.2018

V nutných případech a na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané ředitelce MŠ nejpozději do 31.5.2018, projedná ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem možnosti a podmínky předškolního vzdělávání v jiných mateřských školách po dobu přerušení provozu mateřské školy.                                             

 

V Nepolisech dne 26.4.2018                                            Soňa Balážová

                                                                                   ředitelka mateřské školy

______________________________________________________________________

Rozhodnutí o přijetí dětí zvěřejnění květen 2018

Více

_____________________________________________________________________

 

Video z vystoupení k 130.výročí zaloýení SDH Nepolisy - 19.5.2018

______________________________________________________________________

Video z besídky ke Dni matek - 10.5.2018

______________________________________________________________________

Napsali o nás:

https://hradecky.denik.cz/nasiprvnaci/nase-skolka-materska-skola-nepolisy-20180418.html

______________________________________________________________________

Informace k PLAVECKÉ VÝUCE

školní rok 2017/2018

Plavecká výuka se bude uskutečňovat ve Sportovním zařízení v Hořicích. Konat se bude vždy ve středu od 10,35 – 11,20 hod. výuky se bude účastnit pouze jedna skupina - maximální povolený počet ve skupině je 15 dětí ( stanoveno dle velikosti bazénu a počtu dětí při výuce plavání).

 Odjezd od MŠ je stanoven na 9,15 - 9,30 hodin. Cena za kurzovné je ve výši 450,- Kč. Cena pokrývá deset výukových lekcí. Zamešká-li žák 1 nebo 2 lekce, bude mu účtována plná cena. Zamešká-li žák více jak 2 lekce plaveckého výcviku ( dlouhodobá nemoc, úraz), bude mu po předložení lékařského potvrzení při vyúčtování vrácena úhrada za zameškanou část plaveckého výcviku v poměrné výši bez ceny 2 lekcí.

Termíny :

              Květen 2018 :   2.5.,9.5.,16.5.,23.5., 25.5.(pátek), 30.5.,

              Červen 2018 :   6.6., 13.6., 20.6., 27.6.

Děti se nasvačí před odjezdem v mateřské škole.

Na výuku je zakázáno nosit šperky a jiné ozdoby. Do plaveckého bazénu nesmějí děti s horečkou, zánětem očních spojivek, jinými nakažlivými a infekčními chorobami, nečisté a zahmyzené.

Co s sebou vzít do batůžku : plavky ( zakázané jsou kraťasy), ručník, sprchový šampon, pití ( uzavřená láhev- fruko), igelitový sáček na mokré plavky.

Předpokládaný odjezd z Hořic je asi v 11,45 hod.

Příjezd do MŠ asi ve 12,30 hod. Záloha na autobus 1000,- Kč a kurzovné 450,- Kč.

Bude jezdit  dopravce - malý autobus. Záloha na autobus je stanovena

s přihlédnutím k celkové částce za dopravu v loňském roce.

Celkovou částku 1 450,- Kč budeme vybírat od  16.4. do 20.4. 2018.

______________________________________________________________________

Nadstandardní aktivita  "Angličtina hrou"

Na základě zájmu rodičů  budeme mít tuto zájmovou aktivitu.

Zajišťuje : externí lektorka p. M. Exnerová

Věková skupina : 4.- 5.- 6. let

Termín: 1x týdně - úterý od 14,30 do 15,15 hod.

Cena za 5 měsíců ( říjen - únor 2018) je 500,- Kč.

Angličtina již začíná 3. října 2017.

Peníze zaplaťte učitelkám do úterý.

Můžete sdělit učitelkám e-mailovou adresu  a paní lektorka Vám pošle potřebné informace.

______________________________________________________________________

Akce 2. pololetí  školního roku 2017 – 2018

 

Na co se můžete těšit

 

 • 3.1.2018   divadelní představení v MŠ „Popletená zimní pohádka“  

divadlo Bublifuk

 

 • 29.1. 2018 akce pro rodiče dětí předškolního věku "Brzy půjdu do školy"

informativní schůzka pro rodiče  a přednáškou Mgr. D. Belancové

 

 • 13.2. 2018  interaktivní zábavný dopravně- preventivní program

 "Klaun Tú,tú"

 

 • 12.3.2018 - interaktivní program "Písečná animace" ( společná akce ze ZŠ)

kreslení obrázků do písku za doprovodu hudby, promítání na plátno

interaktivní hra dětí - kresba do písku ( paní Koňařová)

 

 • 27.3.2018  výlet  do Nechanic  "Velikonoce na Hrádku"  

 

 •  27.3. nebo 28.3. 2018  „Velikonoční dílna“ –  tvořivá akce s rodiči

 

 • 9.4. 201  hudební program pro děti "Toulavá kytara" - pan Zábranský

 

 • 22.4.2018    "Plastožroutí pohádka" - divadlo Úsměv L . Frištenské

 

 • 27. 4. 2018   dopolední akce "Čarodějnický slet"

 

 • 10. 5. 2017   besídka pro rodiče a veřejnost -  akce ke Dni matek

 

 • 12.6.2018    "O fotbalový míč" - turnaj v malé kopané pro předškoláky

 

 • 14.6.2018   výlet s programem pro děti  "Zámek Kačina"

 

 • 18.6.2018    hudební program  "Muzikantský rok"-  D. Čemusová  

  

 • 28.6.2018    dopolední akce "Rozloučení s nejstaršími dětmi "                                                                          

 

Akce budou ještě průběžně aktualizovány.:

___________________________________________________________________

 

Dodatek č.1 k Vnitřnímu řádu školní jídelny

Změna v pracovním obsazení školní jídelny:

Od 3.1.2017  je v pracovním poměru - vedoucí ŠJ pan Pavel Haltuf.

Pracovní doba ( zkrácený úvazek) od 11 hod. do 15 hod.

Přihlašování a odhlašování stravování koncem pracovního týdne:

Oběd na následující den - na pondělí se musí přihlásit nebo odhlásit den předem - již v pátek  osobně nebo telefonicky na tel. ŠJ 734 211 784   nejpozději do 14,00 hod. nebo e-mail:  sjnepolisy@seznam.cz

Přes víkend ani v pondělí ráno již není možno to změnit.

V případě onemocnění dítěte dostanete jídlo ( jen první den nemoci) do jídlonosičů v čase

od 11,15 do 11,30 hod.

V Nepolisech  dne: 3.1.2017

Ředitelka MŠ Nepolisy : Soňa Balážová

______________________________________________________________________

Inspekční zpráva MŠ 2015

více 

______________________________________________________________________

 

 

Třída v MŠ Nepolisy