Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Plán lovu zvěře v honitbě r. 2017

Plán lovu srnčí zvěře

Srnec srna srnče Celkem
V. tř. I. V. tř. II. V. tř. III.
3 4 5 5 4 21

Plány chovu a lovu spárkaté zvěře musí být vypracovány pro období hospodářského roku do 25. dubna.

Kritéria chovnosti

Srnec obecný - chovný kus

věk délka lodyh počet výsad délka výsad pomocné znaky chovnosti
1 10 cm 2 - *
1 7 cm 3 1 cm *
2 15 cm 4 3 cm *
2 15 cm 5 2 cm *
3 20 cm 6 3 cm *
4 - 5 22 cm 6 4 cm *
6 23 cm 6 5 cm *

Lovný je v rámci schváleného plánu lovu, každý srnec starší šesti let s jakkoli mohutným a dlouhým parožím.

*) výsada se u dvouletých a starších srnců považuje o délce nad 1,5 cm, od tří let věku mimořádné kvalitní perlení, silné a vysoké růže, pravidelnost paroží, mimořádně vysoká hmotnost a síla paroží je významným znakem chovnosti i při nižší délce lodyh, u ročních srnců se nepovažují puky pod 1 cm za výsady

 

Plán lovu drobné zvěře

Datum Místo lovu Místo srazu Čas srazu Druh zvěře Ks
23.09.2017 Beran MS Chata 14 : 00 Kachna  
28.10.2017 Borek, Luka, Šmídka, Beran, Zadražský les Chata MS 8 :00  Bažant  
2.12.2017 Šenkýřka,Suchá obec, Trnina,Zadražský les Chata MS 8 :00 Zajíc, Bažant  
           
           

Plány chovu a lovu drobné zvěře musí být vypracovány pro období hospodářského roku do 25. července. Myslivecký hospodářský rok je stanoven zákonem o myslivosti od 1. dubna do 31. března roku následujícího.