Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Odpadové hospodářství

Sběr a svoz komunálního odpadu se v obci řídí obecně závaznou vyhláškou o odpadech, která se řídí § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Obec Nepolisy nabízí občanům tři různé režimy svozu – 1 x za měsíc, 1 x za 14 dní a 1 x týdně. V případě, že občanům obsah nádoby nedostačuje, mohou si v kanceláři obecního úřadu zakoupit speciální pytel na odpad, který mu svozová společnost s odpadem sveze.

Termíny svozů KO pro rok 2018:

svozy komunálního odpadu 2018

Sběr a svoz komunálního odpadu zajišťuje v obci Nepolisy společnost FCC Česká republika, s.r.o. V obci jsou rozmístěny kontejnery na separovaný odpad – plasty a sklo. Sběr papíru pořádá pravidelně 2x ročně základní škola ve spolupráci s obcí. Železný šrot je sbírán 1x ročně Sborem dobrovolných hasičů a TJ Sokol Nepolisy.

Občané mohou obnošené šatstvo, boty, použité hračky, deky, látky apod. odevzdávat do sběrného kontejneru Diakonie Broumov, který se umístěn u budovy Obecníh domu Npeolisy, Nepolisy č.p. 75.

Obec Nepolisy organizuje 2x ročně sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Množství vybraných druhů odpadů v období 2010-2016

Množství odpadů v letech 2010-2016

Grafické znázornění množství sebraných odpadů 2010-2016

Odpady v letech 2010-2016

V roce 2015 pořídila naše obec dokumentaci pro realizaci sběrného dvora v lokalitě u ČOV Nepolisy. Žádost o dotaci ke Státnímu fondu životního prostředí byla podána v závěru roku 2016 a předpokládaná realizace projektu se následně uskuteční v r. 2017.

Aktualizováno 3.2.2017