ZŠ Nepolisy

ZŠ Nepolisy

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPOLISY

 

Budova ZŠ Nepolisy

Adresa: 503 63 Nepolisy 142

Telefon: 734 201 415

E-mail:

Mgr. Jiří Kohout ŘŠ    zs.nepolisy@seznam.cz

Mgr. Marcela Drahorádová 1. tř.    drahoradova.zs@seznam.cz

Mgr. Hana Fousková 3/4. tř.     fouskova.zs@seznam.cz

Mgr. Eva Zimová 2/5. tř. zimova.zs@seznam.cz 

Lenka Klecarová ŠD  klecarova.zs@seznam.cz

Tereza Koubová ŠD    koubova.zs@seznam.cz

Matěj Novotný - první pověřenec - tel: 737 039 437

Lucie Říhová - druhý pověřenec - tel. 776 059 979

Aktuality

Den otevřených dveří v Základní škole a Mateřské škole

v úterý dne 26. 3 .2019 od 8.00 do 16.00 hod.

Den otevřených dveří

______________________________________________________________________

Zápis dětí

do 1.třídy ZŠ pro školní rok 2019/2020 se koná 2.4.2019 od 14,00 - 17,30 hod. v budově školy

více

______________________________________________________________________

V neděli 10.března 2019 se tradičně uskuteční dětský maškarní karneval v hostinci „Na Nové“.

 

Tuto akci pořádá místní Svaz žen ve spolupráci se ZŠ a MŠ. Budeme shromažďovat příspěvky do tomboly. Věci můžete nosit do obou škol do 7.března 2019. Finanční výtěžek bude věnován ZŠ a MŠ Nepolisy. Z těchto peněz budou financovány akce pro děti a žáky ( např. úhrada cestovného dětem za výlet, odměny dětem při oslavách atd.) 

Velmi vítaná je i pomoc při přípravě tomboly. Tombola se bude připravovat 8. března od 16,00 hod. v pohostinství Na Nové.

Bližší informace podá paní Zdeňka Drobná.

Předem děkujeme za Vaše příspěvky.

______________________________________________________________________

TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zahájení: pondělí 3. září 2018

Ukončení: pátek 28. června 2019

 

Vydání vysvědčení:

 

Prázdniny:

 

 

Státní svátky a volné dny:

Ředitelské volno:

 

Akce školy:

 

Zápis do 1. tříd

 

Třídní schůzky:

 

Školní družina

 

______________________________________________________________

 

Plavecká výuka 2018/2019

     Plavecká výuka bude opět probíhat v Hradci Králové. Zařazeni jsme do III. cyklu (březen 2019 – červen 2019). Konat se bude vždy ve středu od 9:00 – 10:00 hodin. V den konání plaveckého výcviku se budou vyučovat pouze žáci, kteří mají dle rozvrhu pátou vyučovací hodinu.

     I nadále platí, že výuka plavání je povinná pro žáky 2., 3. a 4. ročníku (nebude-li se žák kurzu plavání účastnit, doloží tuto skutečnost zákonní zástupci lékařskou zprávou). Žáci 1. i 5. ročníku se mohou také zúčastnit, ale rodiče si hradí kurzovné, které se oproti letošnímu školnímu roku navýší na částku 780,- Kč. Cena pokrývá deset výukových lekcí. V rámci plaveckého cyklu je zařazena 8. lekce = návštěva AQC, kde cena za hodinový pobyt zůstává zachována, činí 110,- Kč, kterou opět hradí rodiče, což platí i pro žáky 2., 3. a 4. ročníku.

Termíny:

březen 2019: 27. 3.

duben 2019: 3. 4., 10. 4., 17. 4., 25. 4.

květen 2019: 15. 5., 22. 5., 29. 5. (AQC)

červen 2019: 5. 6., 12. 6., 19. 6.

______________________________________________________________________

 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK