Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEPOLISY

 Budova ZŠ Nepolisy

Adresa: 503 63 Nepolisy 142

Telefon: 734 201 415

E-mail: zs.nepolisy@seznam.cz

Archiv do školního roku 2012/2013: http://zsnepolisy.webz.cz

 

 

 

Aktuality


_______________________________________________________________________

ÚNOR 2016

 

 • JARNÍ PRÁZDNINY = 1. – 7. 2. 2016

 

 • Poplatky na 2. pololetí školního roku 2015/2016 od žáků, jež navštěvují zájmové útvary, budou vybírány ve stejné výši jako v prvním pololetí nejpozději do 26. února 2016. Finanční obnos žáci uhradí vedoucím příslušných kroužků.

 

 • Čtvrtek 25. února – netradiční bubenická dílna. Pan David Andrš dětem předvede, jak se dají využít věci kolem nás k produkci zvuku. Zahrají si na recyklované materiály (plastové sudy, hrnce, chrastítka z plechovek, atd.) pomocí paliček zakončených tenisovým míčkem. Zároveň děti zjistí, jak je jednoduché naučit se pár rytmů pomocí rytmického slabikování a popěvků, které potom převedou do hry na nástroje. Formou hry se budou učit akcentům, gradacím, počítání atd. Součásti dílny bude i bodydrumming, což je rytmus na tělo - tleskání, pleskání a dupání při tanci.

 

 • Neděle 28. únoraDětský maškarní karneval v pohostinství Na Nové od 14 hodin. 

BŘEZEN 2016

 1.  
 • V rámci plavecké výuky se uskuteční 9. března návštěva AQC v Hradci Králové. Jednorázový poplatek pro žáky všech zúčastněných ročníků činí 110,- Kč a hradí jej zákonní zástupci. Tato hodina je nadstavbová a není pro děti povinná.

 

 • Pátek 18. března - Programy k environmentální výchově:

Krtek na smetišti“ – žáci 1., 2. a 3. ročníku si zopakují kde a jak vzniká odpad. Společně s krtkem se naučí, do kterých kontejnerů patří tříděný odpad a jaká je jeho další cesta. Popovídají si o sběrných dvorech i o tom, že čisté a zdravé prostředí ve městě závisí na každém z nás.

Bez vody to nejde“ – žáci 4. a 5. ročníku se v průběhu programu seznámí s pojmy životní prostředí a jeho složky. Pomocí hry si vysvětlí koloběh vody. Prostřednictvím práce s pracovními listy objeví zdroje znečištění a následně se zamyslí nad vlastním dílem tohoto znečistění. Společně se vypraví i do domácnosti a poví si o spotřebě vody. Navrhnou řešení jak šetřit vodou v domácnostech. Dále si vysvětlí důležitost čističek odpadních vod. Na závěr ve skupinách vytvoří transparent/plakát.

 

DUBEN 2016

 

 • Středa 13. dubna – interaktivní beseda pro žáky 2. – 5. ročníku:

Jak se stát dobrým kamarádem? (2. a 3. ročník v čase 9.30 – 11.00 h) – diskusní testík, jak má vypadat dobrý kamarád + formou hry hledání vodítek, jak se stát dobrým kamarádem + výroba dárku pro kamaráda.

Jak správně využívat počítač a televizi? (4. a 5. ročník v čase 11.00 – 12.30 h) – zodpovězení otázek: Co jsou média a jak poznat, kdy mluví pravdu + co nám hrozí na internetu + jak se chránit + jak se slušně chovat na internetu + kdo je můj mediální hrdina, jaký je a jak mě ovlivňuje?

 

 • Pátek 29. dubna - Environmentální výukový program „MYSLIVOST, kulturní dědictví ČR“ pro žáky 1. – 5. ročníku, jehož cílem je předat žákům následující informace:

   -   počátky myslivosti a lovectví v minulosti a současná myslivost,

   -   lovecká hudba, využití loveckých povelů a hlaholů v myslivecké praxi, 

   -   jaké činnosti člověka patří pod pojem myslivost,

   -   lovecké střelectví, nepostradatelná součást olympijských disciplín,

   -   sokolnictví, součást České myslivosti a světového kulturního dědictví UNESCO,

   -   lovecká kynologie, využití lovecké kynologie v dnešní době,

   -   chování  člověka v současné přírodě,  proč chránit skladbu a rozmanitost přírody,

   -   záchranné programy myslivců v naší přírodě,  

   -   diskuze se žáky o myslivosti.

Během celé besedy o myslivosti budou mít žáci možnost se seznamovat s reálnými ukázkami věcí používaných v myslivosti. 

KVĚTEN 2016

 

 • Středa 11. května – interaktivní beseda pro žáky 2. – 5. ročníku:

Jak se chránit v nebezpečných situacích? (2. a 3. ročník v čase 9.30 – 11.00 h) – pomocí loutky opičky a hry „Co bys dělal, kdyby …“ se děti naučí, jak se chovat v nejrůznějších nebezpečných situacích + výroba plakátku + simulace telefonování na krizová telefonní čísla.

Jak správně naložit se svými penězi? (4. a 5. ročník v čase 11.00 – 12.30 h) – prodiskutována budou témata: jaký máme vztah k penězům a dalším hodnotám + jak správně rozdělovat své peníze + pomoc potřebným.

 

 • Středa 11. května - zapojení se do 20. ročníku sbírkové preventivní akce Ligy proti rakovině Praha "Český den proti rakovině" = tradiční akce spočívající v prodeji žlutých kvítků a rozdávání letáčků o prevenci nádorových onemocnění.

 

 • Spaní ve škole 26. a 27. května.

 

 

ČERVEN 2016

 

 • Pátek 3. června – hudebně výchovný pořad „Když zahraje harfa, pila, i vozembouch“ – v průběhu 50 minut poutavého  koncertu se představí 18 hudebních nástrojů (dudy, flétny, klarinet i basklarinet, saxofony, harfa, pila, vozembouch a další). V úsměvném podání učitelů Základní umělecké školy ve Žďáru nad Sázavou Leoše Drahotského a Miroslavy Smékalové zazní řada známých melodií.

_______________________________________________________________________

 

ZÁŘÍ 2015

 

 • Ve středu 9. září se v čase od 15.30 – 16.30 hodin uskuteční třídní schůzky – informace k organizaci a průběhu vzdělávání ve školním roce 2015/2016, opětovné seznámení se školním řádem, ŠVP pro ZV, ŠVP ŠD, aktualizace údajů ve školní matrice (zdravotní stav dítěte, telefonní čísla, e-mailové adresy aj.), nabídka zájmových útvarů pro tento šk. rok a zjištění zájmu do 11. 9., informace o hernách ŠD/havárie, plavecká výuka – zjištění počtu účastnících se žáků, souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka, informace o konzultačních hodinách, žádosti o IVP integrovaných žáků případně smlouvy se zákonnými zástupci žáků se zdravotním znevýhodněním, souhlas s uhrazením pracovních sešitů, přehled známých akcí, sběry papíru, lesních plodů,…, individuální požadavky vztahující se k výuce aj.

 

 • V pátek 18. září se uskuteční Čtenářská beseda se spisovatelem Petrem Holánem – Příběhy ze života štěňátek. Beseda zdarma s možností zakoupení knížky s patnácti příběhy v ceně 150,- Kč je určena žákům 1. – 5. ročníku.

 

 • Zahájen sběr kaštanů a žaludů. Probíhat bude celoroční sběr papíru, vybitých baterií, drobných nefunkčních elektrospotřebičů a víček od PET lahví.

ŘÍJEN 2015

 • V prvním týdnu zahájí činnost zájmové útvary:

      Čtvrtek 1. 10. – Začínáme s angličtinou

Pátek 2. 10. – Sborový zpěv

Pondělí 5. 10. – Sportovní ZÚ

Úterý 6. 10. – Vaření

Středa 7. 10. – Turisticko-výtvarný ZÚ

 

 • Program Zdravé 5 pro žáky 1. – 5. ročníku proběhne v pátek 23. října = ojedinělý celostátní vzdělávací projekt z oblasti správné výživy realizovaný odborně vyškoleným lektorem (Radka Drobná), jež nabízí zdarma Nadační fond Albert. V letošním školním roce jsou připraveny nové výukové programy obohacené o tématiku správného složení jídla a zásad správného nakupování (finanční gramotnost).

 

LISTOPAD 2015

 

 • Pátek 13. listopadu - Divadelní představení „Pohádky z našeho statku“, které všem žákům školy sehrají nám známí herci Divadélka pro školy Hradec Králové.

 

 • Ve čtvrtek 19. listopadu se uskuteční třídní schůzky v časovém rozpětí 13,30 – 16,30h – individuální informace o prospěchu a chování žáků, přehled připravených akcí.

 

 • V pátek 20. listopadu od 15,00 do 17,30 h - Evropský den pro cystickou fibrózu – „VĚTRNÍKOVÝ DEN“ = výtvarná dílna, při které se opět budou vyráběny různé variace větrníků z rozmanitých materiálů za účelem pomoci „slaným dětem“. Uskuteční se pouze s dětmi v době provozu družiny.

 

 • Středa 25. listopadu - zážitkový kurz první pomoci pro žáky na 2 hodiny zahrnující teoretickou přednášku o základech první pomoci a praktický nácvik ošetření nejčastějších úrazů - zlomeniny a krvácení na namaskovaných zraněních. 

 

PROSINEC 2015

 

 • Pondělí 21. prosince – Plackohraní, při kterém si žáci všech ročníků mohou zhotovit dle vlastní fantazie dva výrobky jako vánoční překvapení pro své blízké - placku, magnetku či zrcátko.

 

LEDEN 2016

 • Úterý 19. ledna – výchovně vzdělávací program se psím spřežením, jehož součástí je přednáška s prezentací a videem, kdy si děti s lektorem zopakují základy bezpečného chování ke psům. Děti se dozvědí trochu z historie psích spřežení, jaká plemena se používají, na jakých strojích lze se psy jezdit a jak se takový tažný pes vychovává. Pokusí se pejskovi nasadit tažný postroj a botičku. Vyzkouší si, zda jim pes dá za pamlsek „pac“. Společně zkusí zapřáhnout psí spřežení z žáků a pejsků a vysvětlí si úlohu jednotlivých psů ve spřežení. Po vlastním seznámení se smečkou tažných psů a strojem se děti povozí. V případě dostatečné vrstvy sněhu na saních, v opačném případě na čtyřkolové káře.     

_______________________________________________________________________

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva

_______________________________________________________________________

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2015/2016

Dokument ke stažení

Vážení rodiče,

opět Vám nabízíme mimoškolní činnost pro Vaše děti, kterou si v případě zájmu hradíte sami (pololetně). Kurzovné pro jednotlivé zájmové útvary je uvedeno níže. Platba bude vybírána třídními učiteli, děti následně obdrží doklad o zaplacení po vystavení paní účetní. Pokud přihlášené dítě přestane během pololetí tyto hodiny navštěvovat, nebude se kurzovné vracet. Kroužky svou činnost zahájí v prvním týdnu měsíce října. Pokud bude o některý zájmový útvar malý zájem, jeho činnost zahájena nebude. O této skutečnosti budou žáci informováni.

 

 • Pondělí (od 5. října 2015)  „Sportovní kroužek“ pro žáky 1. – 5. ročníku: zaměřený na rozvoj síly, obratnosti a vytrvalosti (pohybové hry, cvičení na nářadí, hry s míčem, lehká atletika). Vedoucí Mgr. Marcela Drahorádová, v čase od 13.15 – 14.15 hodin.

Poplatek za pololetí 100,- Kč.

 

 • Úterý (od 6. října 2015)  „Vaření“ pro žáky 3. – 5. ročníku. S paní Ivetou Hakenovou si žáci vyzkouší přípravu pokrmů podle jednoduchých receptů studené i teplé kuchyně. Vaření bude probíhat od 13.30 do 14.30 hodin.

Poplatek za pololetí činí 200,- Kč.

 

 • Středa (od 7. října 2015) Turisticko-výtvarný kroužek (vedoucí paní Bc. Eva Zimová) -  mohou navštěvovat žáci 1. – 5. ročníku v čase od 14.00 do 15.00 hodin. Náplní tohoto zájmového útvaru budou tábornické dovednosti, poznávání přírody, zpěv táborových písní, výtvarné ztvárnění přírodovědných aktivit a aktivit konaných v kroužku, bruslení na zimním stadionu v NB. Maximální naplněnost z důvodu bezpečnosti je 20 žáků, proto budou přednostně přijati žáci, kteří již kroužek v uplynulých letech navštěvovali.

            Poplatek za pololetí 100,- Kč.

 

 • Čtvrtek (od 1. října 2015) Začínáme s angličtinou– určený pouze pro žáky 1. a 2. ročníku vedený Mgr. Romanou Štočkovou v časovém rozpětí od 13.15 – 14.00 hodin. Žáci se seznámí se základní slovní zásobou, naučí se krátké říkanky, písničky, pohybové hry a správně reagovat na jednoduché anglicky vyslovené pokyny učitele.

            Poplatek za pololetí 150,- Kč pro žáky 1. ročníku (pracovní sešity, pomůcky), 100,-

            Kč pro žáky 2. ročníku (kopírování pracovních listů, pomůcky).

                                 

 • Pátek (od 2. října 2015) Sborový zpěv (vedoucí Mgr. Hana Fousková) -  mohou navštěvovat žáci 1. – 5. ročníku v čase od 13.15 do 14.15 hodin.  

            Poplatek za pololetí 50,- Kč.

 

                     

_______________________________________________________________________

 

Inspekční zpráva

 více...

______________________________________________________________________