Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEPOLISY

 Budova ZŠ Nepolisy

Adresa: 503 63 Nepolisy 142

Telefon: 734 201 415

E-mail: zs.nepolisy@seznam.cz

Archiv do školního roku 2012/2013: http://zsnepolisy.webz.cz

 

 

 

Aktuality

Rozvrhy hodin šk. rok 2017/18

   1. ročník

1.třída   2. ročník

2.ročník   3. ročník

3,ročník   4. ročník

4.ročník   5. ročník

5.ročník

______________________________________________________________________

ZÁŘÍ 2017

 

  • Ve čtvrtek 7. září se v čase od 15.30 – 16.30 hodin uskuteční třídní schůzky – informace k organizaci a průběhu vzdělávání ve školním roce 2017/2018, opětovné seznámení se školním řádem, ŠVP pro ZV UČÍM SE UČIT – č. j. 140/2013 včetně provedených změn uvedených v Úpravě č. 2 vstupujících v platnost dne 1. 9. 2017, ŠVP ŠD, aktualizace údajů ve školní matrice (zdravotní stav dítěte, telefonní čísla, e-mailové adresy aj.), nabídka zájmových útvarů + čtenářský klub (OP VVV) pro tento šk. rok a zjištění zájmu nejpozději do 19. 9., plavecká výuka – zjištění počtu účastnících se žáků ze 2. – 4. ročníku/povinná plavecká výuka i v 1. ročníku/nadstavbová výuka, souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka, informace o konzultačních hodinách, informace příslušným zákonný zástupcům o sestavení PLPP, IVP pro jejich syna/dceru, přehled známých akcí, sběry papíru, lesních plodů,…, předání informací a zjištění předběžného zájmu na doučování žáků v 2. - 5. ročníku/60 minut (prosinec 2017 – duben 2018) + stanovení dne a času, individuální požadavky vztahující se k výuce.

 

  • Pondělí 18. září (náhradní termín za neuskutečněnou besedu v červnu 2017) - naučně zábavná přednáška na téma „Houby“ vedená mykologem panem Malým určená všem žákům 1. stupně. Hrazeno ZŠ. 

 

  • Zahájen sběr kaštanů a žaludů. Probíhat bude celoroční sběr papíru, vybitých baterií, drobných nefunkčních elektrospotřebičů a víček od PET lahví.

 

 

ŘÍJEN 2017

 

  • Zábavně-vzdělávací programy mobilního planetária se v prostorách školní tělocvičny uskuteční v pondělí 9. října:

- pro 1. a 2. ročník pod názvem „Se zvířátky o vesmíru“ – společně s pěti zvířátky se děti seznámí s děním na raketové základně i s planetami Sluneční soustavy a souhvězdími.

- pro 3. a 4. ročník bude přichystána „Astronomie pro děti“ – žáky i skřítka Neználka seznámí učitel Vševěd se vzdálenostmi, teplotami a vlastnostmi planet Sluneční soustavy. Po planetách pocestují kouzelným raketoplánem a budou na nich hledat život. Po návratu na Zemi získají informace o meteoritech, souhvězdích a dalších jevech.

- pro 5. ročník „Neuvěřitelný vesmír“ – žáci si díky kvalitní animaci prohlédnou naši galaxii a pozorovatelný vesmír. Bez povšimnutí nezůstanou magnetosféra, planetární mlhovina a prstence planet. Hrazeno ZŠ. 

 

 

PROSINEC 2017

 

  • Plavecká výuka 2017/2018

Plavecká výuka bude opět probíhat v Hradci Králové. Zařazeni jsme do II. cyklu (prosinec 2017 – březen 2018). Konat se bude vždy v úterý od 9.00 – 10.00 hodin. V den konání plaveckého výcviku se budou vyučovat pouze žáci, kteří mají dle rozvrhu pátou vyučovací hodinu. Toto se netýká žáků 5. ročníku, kteří se plaveckého výcviku účastnit nebudou z kapacitních důvodů autobusu. V době jejího konání bude v 5. ročníku probíhat výuka dle stanového rozvrhu beze změn. 

I nadále platí, že výuka plavání je povinná pro žáky 2., 3. a 4. ročníku (nebude-li se žák kurzu plavání účastnit, doloží tuto skutečnost zákonní zástupci doporučující lékařskou zprávou). Žáci 1. ročníku se mohou také zúčastnit, ale rodiče si hradí kurzovné ve výši 670,- Kč. Cena pokrývá deset výukových lekcí. Na ukončení plaveckého cyklu je zařazena 11. lekce = návštěva AQC, kde cena za hodinový pobyt činí 110,- Kč, kterou opět hradí rodiče, což platí i pro žáky 2., 3. a 4. ročníku.

Termíny:

prosinec 2017: 12. 12., 19. 12.

leden 2018: 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1. 

únor 2018: 6. 2., 13. 2., 27. 2. 

březen 2018: 6. 3. (AQC), 13. 3.

______________________________________________________

Inspekční zpráva

 více...

______________________________________________________________________