Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEPOLISY

 Budova ZŠ Nepolisy

Adresa: 503 63 Nepolisy 142

Telefon: 734 201 415

E-mail: zs.nepolisy@seznam.cz

Archiv do školního roku 2012/2013: http://zsnepolisy.webz.cz

 

 

 

Aktuality

ZÁŘÍ 2016

 

 • Ve čtvrtek 8. září se v čase od 15.30 – 16.30 hodin uskuteční třídní schůzky – informace k organizaci a průběhu vzdělávání ve školním roce 2016/2017, opětovné seznámení se školním řádem, ŠVP pro ZV UČÍM SE UČIT – č. j. 140/2013 včetně provedených změn uvedených v Dodatku č. 1 vstupujících v platnost dne 1. 9. 2016, ŠVP ŠD, aktualizace údajů ve školní matrice (zdravotní stav dítěte, telefonní čísla, e-mailové adresy aj.), nabídka zájmových útvarů pro tento šk. rok a zjištění zájmu do 12. 9., plavecká výuka – zjištění počtu účastnících se žáků ze 2. – 4. ročníku/povinná plavecká výuka i v 1. ročníku/nadstavbová výuka, souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka, informace o konzultačních hodinách, informace příslušným zákonný zástupcům o sestavení PLPP pro jejich syna/dceru, souhlas s uhrazením pracovních sešitů, přehled známých akcí, 21. 11. 2016 (pondělí) – nebude v provozu ani jedno oddělení ŠD z důvodu DVPP (seminář MAS), předání informací a zjištění předběžného zájmu na doučování žáků v 2. - 5. ročníku/60 minut (prosinec 2016 – duben 2017) + stanovení dne a času, individuální požadavky vztahující se k výuce.

 

 • V úterý 13. září se uskuteční Beseda s příslušníky Policie ČR. Mladší žáci (1. - 3. ročník) v čase od 9 do 10 h se zaměří na témata: rizika BESIP, cizí člověk, informace o PČR. Starší žáci (4. a 5. ročník) v čase od 10,00 – 11,00 h prodiskutují téma rizika virtuální komunikace.

 

 • Zahájen sběr kaštanů a žaludů. Probíhat bude celoroční sběr papíru, vybitých baterií, drobných nefunkčních elektrospotřebičů a víček od PET lahví.

 

 • V pátek 23. září se uskuteční tradiční sběr starého papíru v čase od 9,00 – 14,00 hodin

 

 • Přednáška týkající se preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva v rámci programu HASÍK CZ se uskuteční v pondělí 24. října. Přednášky povedou proškolení instruktoři (příslušníci HZS Královéhradeckého kraje). Jedná se o program pouze pro žáky 2. a 5. tříd základních škol (2x přednáška cca 60 minut v rozestupu 2 – 3 týdnů + dle zájmu návštěva požární stanice). Součástí přednášek bude i rozdávání propagačních a naučných materiálů – omalovánky, vystřihovánky, pexesa atd. Podrobné informace o programu jsou uvedeny na adrese: http://hasik.cz/projekt_zs.html(http://hasik.cz/projekt_zs.html)

 

 

ŘÍJEN 2016

 

 • V prvním týdnu zahájí činnost zájmové útvary:

Pondělí 3. 10. – Turisticko-výtvarný ZÚ

Úterý 4. 10. – Vaření

Středa 5. 10. – Sborový zpěv

Pátek 7. 10. – Sportovní ZÚ

 

 • Výukový program E-Liška s živým mládětem ochočené lišky obecné, Miou, která je zvyklá na děti a ráda se předvádí, proběhne v pondělí 10. října. Děti si ji budou moci nejen dobře prohlédnout, ale i pohladit. Lektor jim vysvětlí, jak a proč lišky vypadají, čím se živí, jak vypadá jejich způsob života. Program bude doprovázen powerpointovou prezentací a nově nabyté znalosti si tak děti zopakují prostřednictvím her.

 

 

LISTOPAD 2016

 

 • Úterý 15. listopadu - výukový program Tajemství husích stop, při kterém se žáci 4. a 5. ročníku zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa. Pomocí moderní prezentace se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života. Prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho životem a hodnotami, které mají přesah až do dnešní doby.

 

 • 21. listopadu (pondělí) – nebude v provozu ani jedno oddělení ŠD z důvodu účasti všech pedagogických pracovníků na semináři v rámci DVPP.

 

 

PROSINEC 2016

 

Plavecká výuka

Podle rozvrhu Plavecké školy Zéva Hradec Králové jsme byli zařazeni do II. cyklu (prosinec 2016 – březen 2017). Výuky se žáci budou účastnit vždy v pondělí v čase od 9,00 do 10,00 hodin. Odjezd autobusu od budovy školy je stanoven na 8,00 hodin. Dle zaslané kalkulace došlo k navýšení cen:

 • pro žáky 1. ročníku (nad rámec ŠVP/hradí zákonní zástupci) = 660,- Kč (bez návštěvy AQC) za 10 výukových lekcí,
 • žáci 2., 3. a 4. ročníku (v rámci ŠVP/hrazeno z prostředků ONIV a zřizovatele) = 656,- Kč za všech deset výukových lekcí.

Poplatek za návštěvu AQC zůstává nezměněn tj. 110,- Kč.

Termíny:

prosinec 2016: 19. 12.

leden 2017: 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1. 

únor 2017: 6. 2., 20. 2., 27. 2. 

březen 2017: 6. 3., 13. 3., 20. 3. (AQC)

_______________________________________________________________________

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2016/2017

Dokument ke stažení

Vážení rodiče,

opět Vám nabízíme zájmovou činnost pro Vaše děti, kterou si v případě zájmu hradíte sami (pololetně). Kurzovné pro jednotlivé zájmové útvary je uvedeno níže. Platba bude tak jako v předchozích letech vybírána třídními učiteli, děti následně obdrží doklad o zaplacení po vystavení paní účetní. Pokud přihlášené dítě přestane během pololetí tyto hodiny navštěvovat, nebude se kurzovné vracet. Kroužky svou činnost zahájí v prvním týdnu měsíce října. Pokud bude o některý zájmový útvar malý zájem, jeho činnost zahájena nebude. O této skutečnosti budou žáci informováni.

 

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2016/2017

 

 • Pondělí (od 3. října 2016) Turisticko-výtvarný kroužek (vedoucí paní Bc. Eva Zimová) -  mohou navštěvovat žáci 1. – 5. ročníku v čase od 14.00 do 15.00 hodin. Náplní tohoto zájmového útvaru budou tábornické dovednosti, poznávání přírody, zpěv táborových písní, výtvarné ztvárnění přírodovědných aktivit a aktivit konaných v kroužku, bruslení na zimním stadionu v NB. Maximální naplněnost z důvodu bezpečnosti je 20 žáků, proto budou přednostně přijati žáci, kteří již kroužek v uplynulých letech navštěvovali.

            Poplatek za pololetí 50,- Kč (byl ponížen, s tím, že si děti budou autobus a vstupné na akce typu bruslení hradit na místě).

   

 • Úterý (od 4. října 2016) „Vaření“ pro žáky 3. – 5. ročníku. S paní Ivetou Hakenovou si žáci vyzkouší přípravu pokrmů podle jednoduchých receptů studené i teplé kuchyně. Vaření bude probíhat od 13.30 do 14.30 hodin.

Poplatek za pololetí činí 200,- Kč.

   

 • Středa (od 5. října 2016) Sborový zpěv (vedoucí Mgr. Hana Fousková) -  mohou navštěvovat žáci 1. – 5. ročníku v čase od 14.15 do 15.00 hodin.  

            Poplatek za pololetí 50,- Kč.

           

 • Pátek (od 7. října 2016) „Sportovní kroužek“ pro žáky 1. – 5. ročníku: zaměřený na rozvoj síly, obratnosti a vytrvalosti (pohybové hry, cvičení na nářadí, hry s míčem, lehká atletika). Vedoucí Mgr. Marcela Drahorádová, v čase od 13.00 – 14.00 hodin.

Poplatek za pololetí 100,- Kč.

 

Vraťte třídnímu učiteli nejpozději do pondělí 12. 9. 2016!

 

                     

_______________________________________________________________________

 

Inspekční zpráva

 více...

______________________________________________________________________