Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEPOLISY

 Budova ZŠ Nepolisy

Adresa: 503 63 Nepolisy 142

Telefon: 734 201 415

E-mail: zs.nepolisy@seznam.cz

Archiv do školního roku 2012/2013: http://zsnepolisy.webz.cz

 

 

 

Aktuality

MENTÁLNÍ KOUČINK V PRAXI

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D

Úterý 6. června od 17:00 hod.

Jiráskovo divadlo Nový Bydžov (malý sál)

Více

________________________________________________________________________

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku  2017/2018 

 

Více o rozhodnutí

_______________________________________________________________________

Desatero pro rodiče

Text desatera pro rodiče

Prezentace

_______________________________________________________________________

Výroční zpráva 2015/2016

Více

_______________________________________________________________________

 

ČERVEN 2017

 

 • Pátek 2. června - školní výlet - návštěva Městské galerie Vysoké Mýto (náměstí Přemysla Otakara II. 96), kde bude pro žáky v čase od 9:30 h do 14:30 h připraven program:

      - návštěva galerie s nainstalovanou interaktivní hravou expozicí RADEK PILAŘ DĚTEM aneb Rumcajs slaví padesátiny!,

      - výtvarná dílna,

      - prohlídka Muzea českého karosářství,

      - výstup na dvě vysokomýtské věže.

            Doprava + program = 250,- Kč - uhradit třídnímu učiteli nejpozději do pátku 26.

            května. Odjezd od budovy ZŠ je stanoven na 8.00 h, plánovaný návrat cca v 16.00 – 16.30 h.

 

 • Dopravní výuka BESIP pro žáky 4. ročníku na dětském dopravním hřišti v Novém Bydžově v prostorách skateparku, Na staré Cidlině se uskuteční v  pátek 16. června (náhradní termín v případě nepříznivého počasí – pátek 23. 6.). Výuka bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části budou probírány základní dopravní značky, výbava cyklisty, základní pravidla silničního provozu. Praktická část proběhne pod dohledem příslušníka Městské policie Nový Bydžov. Žáci na konci výuky vyplní test a nejlepší obdrží průkaz cyklisty. Test je zaměřen na znalosti pravidel silničního provozu pro cyklisty a chodce. Do Nového Bydžova se dopravíme na kolech, odjezd od budovy ZŠ v 7:45 h. S sebou si žáci vezmou psací potřeby, cyklistickou helmu, sportovní oblečení včetně obuvi, svačinu a pití.

 

 • Pondělí 19. června - Naučně zábavná přednáška na téma „Houby“ vedená mykologem panem Malým určená všem žákům 1. stupně.

 

 • Úterý 20. červnahromadné třídní schůzky s plánovaným začátkem v 15.30 hodin (informace k prospěchu a chování žáků, organizace školního roku 2017/2018, volby zástupce nezletilých žáků do školské rady pro následující tříleté období).

 

 • Středa 28. června – žáci 4. a 5. ročníku se zúčastní prezentační akce v Hradci Králové „Den Policie ČR 2017“, na kterou pojedeme vlakem. Vybíráno bude 100,- Kč (autobus, vlak, MHD), nevyčerpaná částka bude dětem vrácena. V případě nepříznivého počasí se akce nezúčastníme. Sraz žáků bude ve škole v 7.20 hodin.
  Doporučujeme:
  pohodlné oblečení a obuv dle předpovědi počasí, svačinu (velkou) a pití v batůžku (z důvodu odhlášení obědu), neboť časově plánujeme výlet následovně:
  cesta tam

Nepolisy (7.42) – Chlumec nad Cidlinou (7.49)

Chlumec nad Cidlinou (8.00) – Hradec Králové (8.34)

cesta zpět

Hradec Králové (13.08) – Chlumec nad Cidlinou (13.27)

Chlumec nad Cidlinou (13.39) – Nepolisy (13.44)

 

 • Čtvrtek 29. června - sportovní dopoledne spoluorganizované s TJ Sokol Nepolisy určené všem žákům naší základní školy. Akce proběhne na fotbalovém hřišti v čase od 8.30 do 11.00 hodin.

_______________________________________________________________________

ZÁŘÍ 2016

 

 • Ve čtvrtek 8. září se v čase od 15.30 – 16.30 hodin uskuteční třídní schůzky – informace k organizaci a průběhu vzdělávání ve školním roce 2016/2017, opětovné seznámení se školním řádem, ŠVP pro ZV UČÍM SE UČIT – č. j. 140/2013 včetně provedených změn uvedených v Dodatku č. 1 vstupujících v platnost dne 1. 9. 2016, ŠVP ŠD, aktualizace údajů ve školní matrice (zdravotní stav dítěte, telefonní čísla, e-mailové adresy aj.), nabídka zájmových útvarů pro tento šk. rok a zjištění zájmu do 12. 9., plavecká výuka – zjištění počtu účastnících se žáků ze 2. – 4. ročníku/povinná plavecká výuka i v 1. ročníku/nadstavbová výuka, souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka, informace o konzultačních hodinách, informace příslušným zákonný zástupcům o sestavení PLPP pro jejich syna/dceru, souhlas s uhrazením pracovních sešitů, přehled známých akcí, 21. 11. 2016 (pondělí) – nebude v provozu ani jedno oddělení ŠD z důvodu DVPP (seminář MAS), předání informací a zjištění předběžného zájmu na doučování žáků v 2. - 5. ročníku/60 minut (prosinec 2016 – duben 2017) + stanovení dne a času, individuální požadavky vztahující se k výuce.

 

 • V úterý 13. září se uskuteční Beseda s příslušníky Policie ČR. Mladší žáci (1. - 3. ročník) v čase od 9 do 10 h se zaměří na témata: rizika BESIP, cizí člověk, informace o PČR. Starší žáci (4. a 5. ročník) v čase od 10,00 – 11,00 h prodiskutují téma rizika virtuální komunikace.

 

 • Zahájen sběr kaštanů a žaludů. Probíhat bude celoroční sběr papíru, vybitých baterií, drobných nefunkčních elektrospotřebičů a víček od PET lahví.

 

 • V pátek 23. září se uskuteční tradiční sběr starého papíru v čase od 9,00 – 14,00 hodin

 

ŘÍJEN 2016

 

 • V prvním týdnu zahájí činnost zájmové útvary:

Pondělí 3. 10. – Turisticko-výtvarný ZÚ

Úterý 4. 10. – Vaření

Středa 5. 10. – Sborový zpěv

Pátek 7. 10. – Sportovní ZÚ

 

 • Výukový program E-Liška s živým mládětem ochočené lišky obecné, Miou, která je zvyklá na děti a ráda se předvádí, proběhne v pondělí 10. října. Děti si ji budou moci nejen dobře prohlédnout, ale i pohladit. Lektor jim vysvětlí, jak a proč lišky vypadají, čím se živí, jak vypadá jejich způsob života. Program bude doprovázen powerpointovou prezentací a nově nabyté znalosti si tak děti zopakují prostřednictvím her.

 

 • Účast na projektu České rady dětí a mládeže – 72 hodin, který nabízí malým i odrostlejším dobrovolníkům šanci zažít neopakovatelné zážitky se svými kamarády a hledat odpověď na otázku – Dokážeme za 72 hodin zlepšit své okolí?

Naše aktivity v období 13. – 16. 10.:

- Žáci 1. ročníku se zaměří na úklid okolí ZŠ a školního areálu, v němž shrabou spadané listí, vyhrabou suchou trávu a vyčistí okrasné záhony.

- Žáci 4. ročníku se budou ve čtvrtek 13. 10. v odpoledních hodinách věnovat přesazování, případně množení pokojových rostlin (výběr velikostně vhodného květináče + výměna zeminy). Přesazovány budou veškeré rostliny umístěné ve třídách.

- Do projektu „Barvičky do naší chodbičky“ se zapojí zaměstnanci, bývalí i současní žáci naší školy, kteří vybílené stěny chodeb vyzdobí ručně malovanými pohádkovými postavičkami.

 

 •  Přednáška týkající se preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva v rámci programu HASÍK CZ se uskuteční v pondělí 24. října. Přednášky povedou proškolení instruktoři (příslušníci HZS Královéhradeckého kraje). Jedná se o program pouze pro žáky 2. a 5. tříd základních škol (2x přednáška cca 60 minut v rozestupu 2 – 3 týdnů + dle zájmu návštěva požární stanice). Součástí přednášek bude i rozdávání propagačních a naučných materiálů – omalovánky, vystřihovánky, pexesa atd. Podrobné informace o programu jsou uvedeny na adrese: http://hasik.cz/projekt_zs.html

 

 • Pondělí 24. října se uskuteční od 15,30 h Halloweenská akce „Řádění se strašidly“ pro rodiče s dětmi, během které si návštěvníci v prostorách školy zasoutěží a ti odvážní budou moci ochutnat strašidelné pochutiny a nápoje.

 

 • Neděle 30. října – naplánována je dětská prohlídka Prahy, při které se budou zájemci z řad dětí navštěvujících ŠD Šmoulové bavit i vzdělávat. Zahrají si hru „Poklad na Starém Městě“ spočívající v hledání ztraceného pokladu, který dle staré pražské legendy schoval jeden neposedný duch… http://pokladnastaremmeste.cz

 

LISTOPAD 2016

 

 • Úterý 15. listopadu - výukový program Tajemství husích stop, při kterém se žáci 4. a 5. ročníku zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa. Pomocí moderní prezentace se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života. Prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho životem a hodnotami, které mají přesah až do dnešní doby.

 

 • Ve čtvrtek 15. listopadu se uskuteční třídní schůzky v časovém rozpětí 13,30 – 16,30h – individuální informace o prospěchu a chování žáků, přehled připravených akcí, informace k doučování žáků 2., 3., 4. a 5. ročníku

 

 • 21. listopadu (pondělí) – nebude v provozu ani jedno oddělení ŠD z důvodu účasti všech pedagogických pracovníků na semináři v rámci DVPP.

 

 • Středa 30. listopadu - Zážitkový a edukativní program „koza domácí“ pro žáky 1. – 5. ročníku, který se skládá z 3 částí:

- edukativní část (20-25 min.) během které se děti seznámí s životem koz, stravou, zajímavými vlastnostmi těchto zvířat, proběhne ukázka dojení,
- druhá část programu bude zážitková, kdy kozičky předvedou různé kousky a tanečky, neboť jsou socializované a cvičené, jejich výcvik se podobá dogdancingu,
- třetí část bude interaktivní a děti se mohou se zvířaty pomazlit, zkusit jim zadat různé povely, jít s nimi na procházku na vodítku po zahradě atp.

 

PROSINEC 2016

 

Plavecká výuka

Podle rozvrhu Plavecké školy Zéva Hradec Králové jsme byli zařazeni do II. cyklu (prosinec 2016 – březen 2017). Výuky se žáci budou účastnit vždy v pondělí v čase od 9,00 do 10,00 hodin. Odjezd autobusu od budovy školy je stanoven na 8,00 hodin. Dle zaslané kalkulace došlo k navýšení cen:

 • pro žáky 1. ročníku (nad rámec ŠVP/hradí zákonní zástupci) = 660,- Kč (bez návštěvy AQC) za 10 výukových lekcí,
 • žáci 2., 3. a 4. ročníku (v rámci ŠVP/hrazeno z prostředků ONIV a zřizovatele) = 656,- Kč za všech deset výukových lekcí.

Poplatek za návštěvu AQC zůstává nezměněn tj. 110,- Kč.

Termíny:

prosinec 2016: 19. 12.

leden 2017: 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1. 

únor 2017: 6. 2., 20. 2., 27. 2. 

březen 2017: 6. 3., 13. 3., 20. 3. (AQC)

 

 

 • Program HASÍK CZ – druhá přednáška pouze pro žáky 2. a 5. ročníku vedená proškolenými instruktory/příslušníky HZS Královéhradeckého kraje se uskuteční v budově základní školy v pondělí 5. prosince.

 

 • Čtvrtek 8. prosince od 8,30 h - regionální kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pořádané Domem dětí a mládeže Nový Bydžov – účast žáků 5. ročníku – Tomáš Marek, Ondřej Jelínek, Jiří Jiránek.

 

 • Sobota 10. prosince od 18 hodin - Vánoční koncert v kostele v Chroustově, při kterém pěvecký sbor Sedmifousek ve spolupráci s oddělením ŠD Šmoulové a manžely Šípovými si připravili vánoční scénku o narození Ježíška, ve které zazní nejznámější lidové vánoční koledy, sólově vystoupí žákyně 5. ročníku Eliška Šípová ve hře na flétnu a paní učitelka Hana Fousková přítomným pro potěšení zahraje na varhany.

 

 • Úterý 13. prosince od 13,00 hodin - vystoupení žáků ZŠ Nepolisy v Domově v Podzámčí (dům pro seniory) v Chlumci nad Cidlinou - pěvecký sbor Sedmifousek ve spolupráci s oddělením ŠD Šmoulové si připravili vánoční scénku o narození Ježíška, ve které zazní nejznámější lidové vánoční koledy. Dále zazní v podání sboru tři koledy (Já jsem malá panenka, Na nebesích hvězdička, Ježíš, malé děťátko), sólově vystoupí žákyně 5. ročníku Eliška Šípová ve hře na flétnu.

 

 • Středa 14. prosince od 15,30 hodin - Andělské dílničky pro rodiče s dětmi, během kterých se budou vyrábět andílci z těstovin či papíru; zdobit perníčky; v počítačové učebně bude připraven k vyluštění kvíz na téma „Anděl Páně“a v prostorách školní družiny bude připraveno posezení u vánočního punče a ochutnávka cukroví.

 

 • Čtvrtek 15. prosince - Beseda určená všem žákům školy s příslušníkem Policie ČR na téma krádeže, vandalismus … vycházející z potřeb naší základní školy především s ohledem na uplynulé události/kázeňské přestupky žáků.

 

 • Úterý 20. prosince se pro žáky školy uskuteční v čase od 11,00 – 12,00 h jednohodinový vánoční koncert, během kterého zazní 35 nejhezčích a nejznámějších vánočních písní a koled. V tělocvičně zazní zpěv, housle, klavír, orffovy nástroje, básničky, říkadla i zimní hádanky.

 

LEDEN 2017

 

 • Středa 11. ledna 2017 - Divadelní představení „Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná“, které žákům 1. – 5. ročníku od 8 hodin sehrají nám známí herci Divadélka pro školy Hradec Králové.

 

ÚNOR 2017

 

 • Středa 8. února -  Animační program pro žáky 1. – 5. ročníku s názvem „Cesta kolem světa“ během kterého budou dětem zkušenou lektorkou představeny formou her a ochutnávek nejrozšířenější jazyky světa (španělština, angličtina) a další jazyky, jimiž hovoří obyvatelé Evropy (němčina, francouzština a ruština).

 

 • JARNÍ PRÁZDNINY = 13. – 19. 2. 2017

 

 • Poplatky na 2. pololetí školního roku 2016/2017 od žáků, jež navštěvují zájmové útvary, budou vybírány ve stejné výši jako v prvním pololetí nejpozději do 24. února 2017. Finanční obnos žáci uhradí vedoucím příslušných kroužků.

 

 • Neděle 26. únoraDětský maškarní karneval v pohostinství Na Nové od 14 hodin.

BŘEZEN 2017

 

 • Pátek 10. března - Přednáška o animovaném filmu a filmových žánrech Cyrila Podolského, autora seriálu večerníčků Krysáci, animátor seriálů Pat a Mat, nebo Bob a Bobek. Povídání o animovaném filmu bude především o tvorbě večerníčků se zaměřením na loutkovou animaci, doplněném projekcí filmových ukázek a předvedením reálných filmových loutek a rekvizit. Cyril Podolský je filmovým animátorem, scénáristou a režisérem, autorem dětských knížek a písňovým textařem. Beseda se uskuteční pro žáky 1. – 5. ročníku v počítačové učebně od 10,00 hodin. Hrazeno rodiči = 60,- Kč/1 žák.

 

 • V rámci plavecké výuky se uskuteční 13. března návštěva AQC v Hradci Králové. Jednorázový poplatek pro žáky všech zúčastněných ročníků činí 110,- Kč a hradí jej zákonní zástupci. Tato hodina je nadstavbová a není pro děti povinná.

 

 

DUBEN 2017

 

 • Úterý 4. dubna – Vzdělávací program zahrnující oblast finanční gramotnosti pod názvem „Mimoňská akademie“. Hrazeno rodiči = 50,- Kč/1 žák.

 

 • Ve čtvrtek 6. dubna proběhne focení tříd a jednotlivců.

       - Cena za jednu třídní/skupinovou fotografii činí 35,- Kč.

       - Žáci se mohou také nechat vyfotografovat jednotlivě (celá postava či portrét).                V tomto případě cena činí 75,- Kč za neoddělitelnou sadu tří kusů.

      - V případě zájmu je možné focení se spolužákem, sourozencem = bude vyvolán             počet fotografií podle počtu dětí na fotce (každý obdrží jedno vyhotovení v ceně            30,- Kč).

Požadované počty a druhy fotografií žáci sdělí svému třídnímu učiteli nejpozději do pondělí 3. dubna. Peníze budou vybírány až po dodání fotografií.

 

 • Úterý 11. dubna - Beseda pro žáky 1. – 5. ročníku vedená Mgr. Janem Kubincem (kurátor pro mládež a protidrogový koordinátor) a nprap. Pelánkem z OO PČR Nový Bydžov na témata:

- záškoláctví,

- krádeže,

- kouření + alkohol,

- šikana.

 

 • Pondělí 24. dubna - žáci 2. a 3. ročníku navštíví hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové, kde bude pro ně připraven program „Poprvé na hvězdárně“:

- den a noc,

- astronomická pohádka,

- hry s astronomickými kostkami.

 

 • V úterý 25. dubna se uskuteční třídní schůzky v časovém rozpětí 13,30 – 16,30h, na kterých budou zákonným zástupcům individuálně předány informace o prospěchu a chování žáků, přehled připravených akcí včetně školního výletu, přestup žáků 5. ročníku, kandidáti/zájemci z řad zákonných zástupců pro červnové volby do školské rady pro následující tříleté období (září 2017 – srpen 2020).

 

 • Čtvrtek 27. dubna – hudebně výchovný pořad „Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme“ určený žákům 1. - 5. ročníku opět v úsměvném podání učitelů Základní umělecké školy ve Žďáru nad Sázavou Leoše Drahotského a Miroslavy Smékalové. Hrazeno rodiči = 50,- Kč/1 žák.

 

 

KVĚTEN 2017

 • 9. 5. – 26. 5. Výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. ročníku realizované ČŠI v předmětech:

- čeština,

- anglický jazyk,

- kombinované výchovy.

 

 • Středa 10. května - zapojení se do 21. ročníku sbírkové preventivní akce Ligy proti rakovině Praha "Český den proti rakovině" = tradiční akce spočívající v prodeji žlutých kvítků a rozdávání letáčků o prevenci nádorových onemocnění.

 

 • Pátek 19. května – pojedeme se všemi žáky 1. – 5. ročníku na Muzikál „Rebelové“ určený žákům základních škol pod vedením Jitky Kateřiny Přibylové, který se uskuteční v Klicperově domě Chlumec nad Cidlinou. Vzhledem k nevyhovující linkové autobusové dopravě dorazíme na místo určení na kolech. Hrazeno rodiči = 20,- Kč/1 žák.

 

 • Spaní ve škole 25. a 26. května

_______________________________________________________________________

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2016/2017

Dokument ke stažení

Vážení rodiče,

opět Vám nabízíme zájmovou činnost pro Vaše děti, kterou si v případě zájmu hradíte sami (pololetně). Kurzovné pro jednotlivé zájmové útvary je uvedeno níže. Platba bude tak jako v předchozích letech vybírána třídními učiteli, děti následně obdrží doklad o zaplacení po vystavení paní účetní. Pokud přihlášené dítě přestane během pololetí tyto hodiny navštěvovat, nebude se kurzovné vracet. Kroužky svou činnost zahájí v prvním týdnu měsíce října. Pokud bude o některý zájmový útvar malý zájem, jeho činnost zahájena nebude. O této skutečnosti budou žáci informováni.

 

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2016/2017

 

 • Pondělí (od 3. října 2016) Turisticko-výtvarný kroužek (vedoucí paní Bc. Eva Zimová) -  mohou navštěvovat žáci 1. – 5. ročníku v čase od 14.00 do 15.00 hodin. Náplní tohoto zájmového útvaru budou tábornické dovednosti, poznávání přírody, zpěv táborových písní, výtvarné ztvárnění přírodovědných aktivit a aktivit konaných v kroužku, bruslení na zimním stadionu v NB. Maximální naplněnost z důvodu bezpečnosti je 20 žáků, proto budou přednostně přijati žáci, kteří již kroužek v uplynulých letech navštěvovali.

            Poplatek za pololetí 50,- Kč (byl ponížen, s tím, že si děti budou autobus a vstupné na akce typu bruslení hradit na místě).

   

 • Úterý (od 4. října 2016) „Vaření“ pro žáky 3. – 5. ročníku. S paní Ivetou Hakenovou si žáci vyzkouší přípravu pokrmů podle jednoduchých receptů studené i teplé kuchyně. Vaření bude probíhat od 13.30 do 14.30 hodin.

Poplatek za pololetí činí 200,- Kč.

   

 • Středa (od 5. října 2016) Sborový zpěv (vedoucí Mgr. Hana Fousková) -  mohou navštěvovat žáci 1. – 5. ročníku v čase od 14.15 do 15.00 hodin.  

            Poplatek za pololetí 50,- Kč.

           

 • Pátek (od 7. října 2016) „Sportovní kroužek“ pro žáky 1. – 5. ročníku: zaměřený na rozvoj síly, obratnosti a vytrvalosti (pohybové hry, cvičení na nářadí, hry s míčem, lehká atletika). Vedoucí Mgr. Marcela Drahorádová, v čase od 13.00 – 14.00 hodin.

Poplatek za pololetí 100,- Kč.

 

Vraťte třídnímu učiteli nejpozději do pondělí 12. 9. 2016!

 

                     

_______________________________________________________________________

 

Inspekční zpráva

 více...

______________________________________________________________________