Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEPOLISY

 Budova ZŠ Nepolisy

Adresa: 503 63 Nepolisy 142

Telefon: 734 201 415

E-mail: zs.nepolisy@seznam.cz

Archiv do školního roku 2012/2013: http://zsnepolisy.webz.cz

 

 

 

Aktuality

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí žákuk základnímu vzdělávání

______________________________________________________________________

 

BŘEZEN 2018

 

 • V rámci plavecké výuky se uskuteční 6. března návštěva AQC v Hradci Králové. Jednorázový poplatek pro žáky všech zúčastněných ročníků činí 110,- Kč a hradí jej zákonní zástupci. Tato hodina je nadstavbová a není pro děti povinná.

 

 • Pondělí 12. března -  Program pro žáky 1. – 5. ročníku Písečná animace spočívající v kreslení příběhů v písku za doprovodu hudby, vše je snímáno kamerou a přes projektor promítáno na plátno.

Vlastní průběh programu:

 1. Představení a vysvětlení toho, jak funguje písečná animace – ukázka kresby.
 2. První příběh písečné animace – cca desetiminutová ukázka jak se dají v písku kreslit a prolínat různé obrázky. Tato ukázka je podkreslena hudbou.
 3. Fotoukázka složitých kreseb v písku.
 4. Druhý příběh písečné animace – cca desetiminutová ukázka příběhu na nějaké téma – pohádka, tematický příběh vhodný v konkrétním období/jaro.
 5. Interaktivní část – děti si po skupinkách samy kreslí v písku, ostatní vše sledují na projekci.
 6. Prostor pro otázky a odpovědi.

 

      Z důvodu vysoké nemocnosti dětí z MŠ přesunuto na 25. 4. 2018.

 

 

 • Pátek 16. března -  Matematický KLOKAN 2018určeno žákům 2. – 5. ročníku.

 

 • Středa 21. března – účast vybraných žáků školy na Regionální soutěž v poznávání živočichů s letošním tématem Carl von Linné pořádaná ZŠ Karla IV. Nový Bydžov.

 

 • Pátek 23. března od 18,00 hodin - Noc s Andersenem na téma „Povídání o pejskovi a kočičce“ – jedenáctá účast v projektu na podporu čtenářských dovedností určená dětem 1. a 5. ročníku ve spolupráci s knihovnou a OÚ Nepolisy. U příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky bude v obci zasazen strom/lípa srdčitá. Při samotné výsadbě stromu budou děti seznámeny s postavou a životem prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Na obecním úřadě budou děti plnit soutěže na stanovištích:

- výroba papírové visačky na kliku v podobě kočky,

- omalovánky,

- kvíz vztahující se k osobě spisovatele Josefa Čapka,

- třídění obrázků potravin patřících do dortu podle receptu pejska a kočičky,

- skládání puzzle/portrét Josefa Čapka,

- věšení prádla na čas.

DUBEN 2018

 

 • Čtvrtek 12. dubna – hudebně výchovný pořad „Řemeslnické písničky“ určený žákům 1. - 5. ročníku opět v úsměvném podání učitelů Základní umělecké školy ve Žďáru nad Sázavou Leoše Drahotského a Miroslavy Smékalové. Hrazeno rodiči = 50,- Kč/1 žák.

 

 • Úterý 17. dubna od 13,30 - Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 - učebna I. třídy; pondělí 23. dubna – zveřejněn seznam přijatých dětí.

 

 • Pátek 20. dubna proběhne focení tříd a jednotlivců.

- Cena za jednu třídní/skupinovou fotografii činí 35,- Kč.

- Žáci se mohou také nechat vyfotografovat jednotlivě (celá postava či portrét). V tomto případě cena činí 75,- Kč za neoddělitelnou sadu tří kusů.

- V případě zájmu je možné focení se spolužákem, sourozencem = bude vyvolán počet fotografií podle počtu dětí na fotce (každý obdrží jedno vyhotovení v ceně 30,- Kč).

Požadované počty a druhy fotografií žáci sdělí svému třídnímu učiteli nejpozději do pátku 13. dubna. Peníze budou vybírány až po dodání fotografií.

 

 • V úterý 24. dubna se uskuteční třídní schůzky v časovém rozpětí 13,30 – 16,30h, na kterých budou zákonným zástupcům individuálně předány informace o prospěchu a chování žáků, přehled připravených akcí do konce školního roku včetně školního výletu, přestup žáků 5. ročníku na 2. stupeň ZŠ.

 

KVĚTEN 2018

 

 • Pátek 11. května – programy SEVER k environmentální výchově:

- „Na návštěvě v mraveništi“ – předškoláci, žáci 1., 2. a 3. ročníku se dozví, kdo všechno v mraveništi bydlí, čím se živí mravenci a co celý den dělají.

Hrazeno rodiči = 45,- Kč/1 žák.

- „Lesy v ohrožení“ – žáci 4. a 5. ročníku se v průběhu programu seznámí s prací lesníků a vyvodí nebezpečí, která ovlivňují zdárné fungování lesního ekosystému.

                  Hrazeno rodiči = 45,- Kč/1 žák.

 

 • Středa 16. května - zapojení se do 22. ročníku sbírkové preventivní akce Ligy proti rakovině Praha "Český den proti rakovině" = tradiční akce spočívající v prodeji žlutých kvítků a rozdávání letáčků o prevenci nádorových onemocnění.

 

 • Spaní ve škole 24. a 25. května.

S sebou:

spacák, karimatka (polštářek), oblečení na spaní, vhodná sportovní obuv, oblečení i náhradní dle aktuální předpovědi počasí, kšiltovka, pláštěnka, ručník, hygienické potřeby, batůžek, léky (pokud dítě nějaké pravidelně užívá).

Jídlo a pití pouze na čtvrtek dopoledne, na odpoledne a pátek je zajištěno.

 

ČERVEN 2018

 • Pátek 1. června - školní výlet – návštěva areálu Mladé Buky (Kalná Voda 7, 542 23 Mladé Buky), kde bude pro žáky v čase od 9:30 h do 14:30 h připraven následující program:

• 9:30 – 12:30 hodin projití naučné stezky okolo Pekelského vrchu + cestou konzumace vlastního obědu,

• 12:30 – 14:30 hodin individuální program na atrakcích Areálu Baldův svět.

Doprava + program = 400,- Kč - uhradit nejpozději do pondělí 28. května.

Odjezd od budovy ZŠ je stanoven na 7:30 h, plánovaný návrat mezi 16:30 – 17:00 h.

 

 • Atletické přebory v HK na ZŠ Sever v úterý 12. června = žáci, jež postoupí z oblastních přeborů (doprovod učitele).

 

 • Čtvrtek 14. června - hudební pořad pro žáky 1. stupně s názvem „Hudební šlehačka plná Smetany věnovaný našemu významnému hudebnímu skladateli Bedřichu Smetanovi v podání Martina Kubáta – pedagoga konzervatoře a profesionálního varhaníka. Děti se vydají s malým Bedříškem hledat jeho hvězdičku v příběhu téměř pohádkovém. Půjdou podél řeky Vltavy, navštíví vojenskou přehlídku, svatbu a dostanou se do Národního Divadla v Praze. Jejich cestu budou lemovat úryvky z pera Bedřicha Smetany: Árie „Znám jednu dívku“ (Prodaná nevěsta), „Jsem voják“ (Tajemství), Fanfáry (Libuše), motivy z Vltavy (Má vlast) a mnoho dalších známých i méně známých melodií.

 

 • Čtvrtek 28. června - sportovní dopoledne spoluorganizované s TJ Sokol Nepolisy určené všem žákům naší základní školy. Akce proběhne na fotbalovém hřišti v čase od 8.30 do 11.00 hodin.

 

 

 

ZÁŘÍ 2017

 

 • Ve čtvrtek 7. září se v čase od 15.30 – 16.30 hodin uskuteční třídní schůzky – informace k organizaci a průběhu vzdělávání ve školním roce 2017/2018, opětovné seznámení se školním řádem, ŠVP pro ZV UČÍM SE UČIT – č. j. 140/2013 včetně provedených změn uvedených v Úpravě č. 2 vstupujících v platnost dne 1. 9. 2017, ŠVP ŠD, aktualizace údajů ve školní matrice (zdravotní stav dítěte, telefonní čísla, e-mailové adresy aj.), nabídka zájmových útvarů + čtenářský klub (OP VVV) pro tento šk. rok a zjištění zájmu nejpozději do 19. 9., plavecká výuka – zjištění počtu účastnících se žáků ze 2. – 4. ročníku/povinná plavecká výuka i v 1. ročníku/nadstavbová výuka, souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka, informace o konzultačních hodinách, informace příslušným zákonný zástupcům o sestavení PLPP, IVP pro jejich syna/dceru, přehled známých akcí, sběry papíru, lesních plodů,…, předání informací a zjištění předběžného zájmu na doučování žáků v 2. - 5. ročníku/60 minut (prosinec 2017 – duben 2018) + stanovení dne a času, individuální požadavky vztahující se k výuce.

 

 • Pondělí 18. září (náhradní termín za neuskutečněnou besedu v červnu 2017) - naučně zábavná přednáška na téma „Houby“ vedená mykologem panem Malým určená všem žákům 1. stupně. Hrazeno ZŠ. 

 

 • Úterý 26. září – zveme všechny zájemce na program určený rodičům a jejich dětem, který se uskuteční pod názvem „Pohádkový piknik“. Připraveno bude plnění úkolů na šesti stanovištích + následné opékání párků.

 

 • Zahájen sběr kaštanů a žaludů. Probíhat bude celoroční sběr papíru, vybitých baterií, drobných nefunkčních elektrospotřebičů a víček od PET lahví.

 

ŘÍJEN 2017

 

 • V pátek 6. října se zájemci z řad žáků zúčastní přírodovědné poznávací soutěže „Babí léto“ určené žákům 4. a 5. ročníku, kterou pořádá ve svých prostorách DDM Nový Bydžov. Soutěž bude probíhat ve dvojicích na pěti stanovištích (zoologie, keře a stromy, svět pod mikroskopem, stopy zvěře, ochutnávka podzimních plodů).

 

 • Zábavně-vzdělávací programy mobilního planetária se v prostorách školní tělocvičny uskuteční v pondělí 9. října:

- pro 1. a 2. ročník pod názvem „Se zvířátky o vesmíru“ – společně s pěti zvířátky se děti seznámí s děním na raketové základně i s planetami Sluneční soustavy a souhvězdími.

- pro 3. a 4. ročník bude přichystána „Astronomie pro děti“ – žáky i skřítka Neználka seznámí učitel Vševěd se vzdálenostmi, teplotami a vlastnostmi planet Sluneční soustavy. Po planetách pocestují kouzelným raketoplánem a budou na nich hledat život. Po návratu na Zemi získají informace o meteoritech, souhvězdích a dalších jevech.

- pro 5. ročník „Neuvěřitelný vesmír“ – žáci si díky kvalitní animaci prohlédnou naši galaxii a pozorovatelný vesmír. Bez povšimnutí nezůstanou magnetosféra, planetární mlhovina a prstence planet. Hrazeno ZŠ. 

 

 

 • Účast na projektu České rady dětí a mládeže – 72 hodin, který nabízí malým i odrostlejším dobrovolníkům šanci zažít neopakovatelné zážitky se svými kamarády a hledat odpověď na otázku – Dokážeme za 72 hodin zlepšit své okolí?

Naše aktivity v období 13. – 14. října:

- Žáci 1. ročníku se zaměří na úklid okolí základní školy a školního areálu, v němž posbírají odpadky, uklidí doskočiště, shrabou napadané listí a zametou chodník ve školním areálu.

- Do projektu „Veselé čekání“ se zapojí zaměstnanci, bývalí i současní žáci naší školy, kteří si vzali za úkol vyzdobit ručně malovanými obrázky opravenou autobusovou zastávku v obci.

LISTOPAD 2017

 

 • Pondělí 6. listopadu – všichni žáci 1. až 5. ročníku si opět postupně vyzkouší své dovednosti v práci se dřevem na téma „Vánoce“ v rámci Dřevíčkovy dílničky.

            Hrazeno rodiči = 100,- Kč/1 žák.

 

 • Ve čtvrtek 23. listopadu se uskuteční třídní schůzky v časovém rozpětí 13,30 – 16,30h – individuální informace o prospěchu a chování žáků, přehled připravených akcí, informace k doučování žáků 2., 3., 4. a 5. ročníku.

 

 • Středa 29. listopadu - pro všechny žáky školy se uskuteční interaktivní přednáška zprostředkovaná Eurocentrem Hradec Králové s názvem „Den Evropy“, kdy žáci rozděleni do týmů budou na 10 stanovištích soutěží v různých disciplínách spojených s tématy EU např. přiřazování pohádkových bytostí dle země původu, určování národních jídel, jazyků, skládání velkého puzzle s mapou Evropy aj. Obtížnost stanovišť bude přizpůsobena věku žáků. Bez poplatku.

 

PROSINEC 2017

 

 • Čtvrtek 5. prosince od 8,40 h - regionální kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pořádané Domem dětí a mládeže Nový Bydžov ve spolupráci se ZŠ Karla IV. Nový Bydžov se uskuteční v prostorách DDM NB. Naši žáci budou zařazeni do I. kategorie (5. ročník). Pro soutěžící budou připraveny úlohy zaměřené na poslech a na čtení s porozuměním. Druhá část bude zaměřena na konverzace níže uvedených témat:

- MY FAMILY AND FRIENDS,

- MY SCHOOL,

- HOBBIES AND PETS.

Soutěže se zúčastní vybraní žáci, kteří uspějí ve školním kole.

 • Pátek 22. prosince - Divadelní představení „Z Devatera pohádek podle Karla Čapka“, které žákům 1. – 5. ročníku od 8 hodin sehrají nám známí herci Divadélka pro školy Hradec Králové.

 

 • Plavecká výuka 2017/2018

Plavecká výuka bude opět probíhat v Hradci Králové. Zařazeni jsme do II. cyklu (prosinec 2017 – březen 2018). Konat se bude vždy v úterý od 9.00 – 10.00 hodin. V den konání plaveckého výcviku se budou vyučovat pouze žáci, kteří mají dle rozvrhu pátou vyučovací hodinu. Toto se netýká žáků 5. ročníku, kteří se plaveckého výcviku účastnit nebudou z kapacitních důvodů autobusu. V době jejího konání bude v 5. ročníku probíhat výuka dle stanového rozvrhu beze změn. 

I nadále platí, že výuka plavání je povinná pro žáky 2., 3. a 4. ročníku (nebude-li se žák kurzu plavání účastnit, doloží tuto skutečnost zákonní zástupci doporučující lékařskou zprávou). Žáci 1. ročníku se mohou také zúčastnit, ale rodiče si hradí kurzovné ve výši 670,- Kč. Cena pokrývá deset výukových lekcí. Na ukončení plaveckého cyklu je zařazena 11. lekce = návštěva AQC, kde cena za hodinový pobyt činí 110,- Kč, kterou opět hradí rodiče, což platí i pro žáky 2., 3. a 4. ročníku.

Termíny:

prosinec 2017: 12. 12., 19. 12.

leden 2018: 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1. 

únor 2018: 6. 2., 13. 2., 27. 2. 

březen 2018: 6. 3. (AQC), 13. 3.

LEDEN 2018

 

 • Čtvrtek 18. ledna - přednášku o Titaniku s názvem Medvídek z Titaniku žákům 1. – 5. ročníku zprostředkuje Bc. Dana Šimková v upravené verzi pro žáky 1. stupně. Během dvou vyučovacích hodin seznání žáky se skutečnou historií této lodi, zodpoví jejich otázky, společně porovnají příběh s filmovými verzemi a ukáže jim skutečné poklady – originální artefakty, které vozí s sebou.

 

ÚNOR 2018

 

 • Čtvrtek 15. února - Preventivní programy zajištěné odbornými lektorkami společnosti ProPrev:

-  pro 1. a 2. ročník v čase od 8:55 do 10:45 h na téma „Jak pečovat o své zdraví, vztahy ve třídě“,

- pro 3., 4. a 5. ročník v čase od 8:55 do 11:40 na téma „Co škodí našemu tělu, rizika spojená s užíváním alkoholu a kouření“.

 

 • JARNÍ PRÁZDNINY = 19. – 25. 2. 2018

______________________________________________________________________

 

Nabídka zájmových útvarů v ZŠ Nepolisy pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče,

opět Vám nabízíme zájmovou činnost pro Vaše děti, kterou si v případě zájmu hradíte sami (pololetně). Kurzovné pro jednotlivé zájmové útvary je uvedeno níže. Platba bude vybírána vedoucími zájmových útvarů, o zaplacení děti zpětně obdrží příjmový pokladní doklad vyhotovený paní účetní. Pokud přihlášené dítě přestane během pololetí ZÚ navštěvovat, nebude se kurzovné vracet. Kroužky svou činnost zahájí v prvním týdnu měsíce října. Pokud bude o některý zájmový útvar malý zájem, jeho činnost zahájena nebude. O této skutečnosti budou žáci informováni.

 

 • Pondělí (od 2. října 2017) Turisticko-výtvarný kroužek (vedoucí paní Bc. Eva Zimová) -  mohou navštěvovat žáci 1. – 5. ročníku v čase od 13:15 do 14:15 hodin. Náplní tohoto zájmového útvaru budou tábornické dovednosti, poznávání přírody, výtvarné ztvárnění přírodovědných témat či aktivit konaných v kroužku a bruslení na zimním stadionu v NB. Maximální naplněnost z důvodu bezpečnosti je 20 žáků, proto budou přednostně přijati žáci, kteří již kroužek v uplynulých letech navštěvovali. Poplatek za pololetí 50,- Kč (stejně jako v loňském roce platí, že si děti budou autobus a vstupné na akce typu bruslení hradit na místě).

                           

 • Úterý (od 3. října 2017) „Čtenářský klub“ pro žáky 2. – 5. ročníku pod vedením Mgr. Marcely Drahorádové. Zájemci budou mít příležitost vypilovat techniku čtení, čtení s porozuměním a nechybět bude tvořivá práce s textem. Celkem 16 setkání malých čtenářů bude realizováno v čase od 13:00 do 14:30 hodin. Čtenářský klub poskytuje ZŠ zdarma, neboť veškeré související náklady jsou hrazeny z OP VVV (projekt Zlepšení kvality výuky na ZŠ Nepolisy, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001081)

                           

 • Středa (od 4. října 2017) Sborový zpěv (vedoucí Mgr. Hana Fousková) -  mohou navštěvovat žáci 1. – 5. ročníku v čase od 14:15 do 15:00 hodin.  

            Poplatek za pololetí 50,- Kč.

                              

 • Čtvrtek (od 5. října 2017) Šachy“ (vedoucí Ing. Miroslav Čutka) -  mohou navštěvovat žáci 1. – 5. ročníku v čase od 13:15 do 14:45 hodin.  

Zájmový útvar bude v případě zájmu (minimální počet 8 účastníků) realizován v součinnosti s DDM Nový Bydžov (registraci dítěte i platbu je nutno provést osobně nebo elektronicky v DDM, poplatek za pololetí 200,- Kč nebo 400,-/školní rok).

 

 • Pátek (od 6. října 2017) „Vaření“ pro žáky 3. – 5. ročníku. S paní Ivetou Hakenovou si žáci vyzkouší přípravu pokrmů podle jednoduchých receptů studené i teplé kuchyně. Vaření bude probíhat od 13.30 do 14.30 hodin.

Poplatek za pololetí činí 100,- Kč.

 

 Dokument ke stažení

Vraťte třídnímu učiteli nejpozději do úterý 19. 9. 2017!

_______________________________________________________________________

Rozvrhy hodin šk. rok 2017/18

   1. ročník

1.třída   2. ročník

2.ročník   3. ročník

3,ročník   4. ročník

4.ročník   5. ročník

5.ročník

______________________________________________________________________

 

______________________________________________________

Inspekční zpráva

 více...

______________________________________________________________________