Nepolisy - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Nepoliský zpravodaj

V obci od roku 2010 vychází Nepoliský zpravodaj, který má formu dvouměsíčníku. Na cca 20ti stranách časopisu formátu A4 dostávají prostor zástupci obecního úřadu, spolků, příspěvkových organizací a v neposlední řadě také zástupci široké veřejnosti k tomu, aby čtenářům představovali výsledky své práce, zvali je na zajímavé akce a poukazovali na případné nešvary či nedostatky, kterých jsme občas svědky.

Obecní zpravodaj je tištěn v nákladu cca 100 kusů a již dva roky po sobě má kolem 40ti předplatitelů. Zpravodaj je prodáván za cenu 20,- Kč, přičemž náklady na tisk jednoho čísla zpravodaje činí cca 25,- Kč. Obecní úřad zpravodaj využívá jako jeden z informačních kanálů pro potřeby informování občanů o životě obce, o připravovaných a realizovaných záměrech, o jednáních zastupitelstva obce a mnohém dalším.

Níže v odkazech naleznet jednotlivá čísla řazená do příslušného roku: