Nepolisy - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Odpadové hospodářství

Sběr a svoz komunálního odpadu se v obci příslušnými obecně závaznými vyhláškami. Obec Nepolisy nabízí občanům tři různé režimy svozu komunálního odpadu od nemovitosti – 1 x za měsíc, 1 x za 14 dní a 1 x za 14 dní + každý týden v zimním období. V případě, že občanům obsah nádoby nedostačuje, mohou si v kanceláři obecního úřadu zakoupit pytel na odpad s logem svozové společnosti.


Termíny svozů SKO pro r. 2023: (250.36 kB)

 

termíny svozů SKO v r. 2023

Termíny svozu Biologicky rozložitelného komunálního odpadu v r. 2022 (90.65 kB)

Termíny svozu plastů od rodinných domů - žluté popelnice o objemu 240 litrů

Sběr a svoz komunálního odpadu zajišťuje v obci Nepolisy společnost FCC Česká republika, s.r.o. V obci jsou rozmístěny kontejnery na separovaný odpad – plasty, sklo, papír. Sběr papíru také pravidelně zhruba jednou za dva měsíce provádí obec formou mobilního sběru. Kovy mohou občané odevzdávat do sběrné nádoby na sběrném dvoře. 

Občané mohou obnošené šatstvo, boty, použité hračky, deky, látky apod. odevzdávat do sběrného kontejneru Diakonie Broumov, který je umístěn u budovy Obecního domu Nepolisy, Nepolisy č.p. 75, případně do kontejneru společnosti Eko-textil, který je umístěn u areálu Sběrného dvora Nepolisy.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu provádí obec v průběhu celého roku v areálu Sběrného dvora Nepolisy.

Množství vybraných druhů odpadů v období 2010-2017

Grafické znázornění množství sebraných odpadů 2010-2017

Svozy BRKO - biologicky rozložitelný komunální odpad. Odpady tohoto druhu mohou občané odkládat do modrých kontejnerů, které jsou umístěny v Lukové (náves u hasičské zbrojnice), Nepolisech (u areálu ČOV) a v Zadražanech (u polní cesty za víceúčelovým sportovním hřištěm).