Nepolisy - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Fyzická listinná úřední deska Obecního úřadu Nepolisy se nachází na budově č.p. 75 v obci Nepolisy. Úřední desku tvoří vitrínky ve sloupech podjezdu Obecního domu, Nepolisy č.p. 75 - úřední deska je přístupná 24 hodin denně. Na úřední desku jsou po zákonem stanovenou lhůtu zveřejňovány vybrané dokumenty a po uplynutí lhůty jsou tyto na obou deskách přesouvány do archivu.

V archivu úřední desky lze dokumenty dohledat i po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění. Pokud chcete nahlédnout do archivu úřední desky překlikněte políčko: Zobrazit: "aktuální úř. desku" na "Archiv úř. desky" a zvolte příslušný rok.

Doručování písemností pro osoby trvale hlášené na adrese ohlašovny, Nepolisy č.p. 75: Občané mohou doručenou poštu, vč. oznámení o uložení zásilek vyzvedávat v pracovní dny v kanceláři OÚ Nepolisy - Informační leták MV ČR.

Ostatní dokumenty na úřední desce

Aktuální stav úřední desky k 08.06.2021
Vyvěšeno: 1. 1. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označení dostatečně k 31.8.2020.
Vyvěšeno: 12. 3. 2020
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané MZE pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019.
Vyvěšeno: 30. 8. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Opatření obecné povahy, MZE č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019
Vyvěšeno: 4. 4. 2019

Pozvánky a zápisy z jednání zastupitelstva

Pozvánka a program jednání Zastupitelstva obce Nepolisy.
Vyvěšeno: 19. 7. 2021 Datum sejmutí: 26. 7. 2021
Zápis a usnesení z dalšího jednání ZO Nepolisy.
Vyvěšeno: 8. 7. 2021 Datum sejmutí: 24. 7. 2021

DSO Cidlina, svazek obcí; DSO POCIDLINSKO

Rozpočtové opatření č. 2/2021, DSO POCIDLISNKO
Vyvěšeno: 15. 6. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Schválený závěrečný účet DSO POCIDLINSKO za r. 2020
Vyvěšeno: 15. 6. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021, DSO POCIDLINSKO
Vyvěšeno: 15. 3. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Aktuální stave zveřejněných povinných dokumentů DSO POCIDLINSKO k vybranému dni v r. 2021.
Vyvěšeno: 1. 1. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Schváleny rozpočet DSO POCIDLINSKO pro rok 2021.
Vyvěšeno: 18. 12. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Schválený výhled rozpočtu DSO POCIDLINSKO pro období 2022-2024
Vyvěšeno: 18. 12. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nepolisy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Veřejnoprávní smlouva o dotaci pro TJ SOKOL Nepolisy z.s.
Vyvěšeno: 8. 2. 2021 Datum sejmutí: 9. 2. 2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tj SOKOL Nepolisy pro r. 2020.
Vyvěšeno: 1. 4. 2020 Datum sejmutí: 2. 4. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro r. 2020 pro SDH Nepolisy, z.s.
Vyvěšeno: 5. 3. 2020 Datum sejmutí: 6. 3. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Veřejnoprání smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč pro Tj Sokol Nepolisy.
Vyvěšeno: 22. 2. 2019 Datum sejmutí: 23. 2. 2022

Rozpočet obce, rozpočtová opatření, závěrečný účet, střednědobý výhled rozpočtu

Vyvěšeno: 8. 7. 2021 Datum sejmutí: 8. 7. 2022
Rozpočtové opatření č. 8/2021 Obce Nepolisy.
Vyvěšeno: 29. 6. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 9/2021
Vyvěšeno: 29. 6. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 7/2021 Obce Nepolisy.
Vyvěšeno: 20. 6. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 6/2021 Obce Nepolisy
Vyvěšeno: 14. 5. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021 obce Nepolisy
Vyvěšeno: 14. 4. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 5/2021 obce Nepolisy.
Vyvěšeno: 14. 4. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 Obce Nepolisy.
Vyvěšeno: 17. 3. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021 Obce Nepolisy.
Vyvěšeno: 17. 3. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 Obce Nepolisy.
Vyvěšeno: 18. 2. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Rozpočet obce Nepolisy pro rok 2021 schválený 16.12.2020.
Vyvěšeno: 1. 1. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021