Nepolisy - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Fyzická listinná úřední deska Obecního úřadu Nepolisy se nachází na budově č.p. 75 v obci Nepolisy. Úřední desku tvoří vitrínky ve sloupech podjezdu Obecního domu, Nepolisy č.p. 75 - úřední deska je přístupná 24 hodin denně. Na úřední desku jsou po zákonem stanovenou lhůtu zveřejňovány vybrané dokumenty a po uplynutí lhůty jsou tyto na obou deskách přesouvány do archivu.

V archivu úřední desky lze dokumenty dohledat i po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění. Pokud chcete nahlédnout do archivu úřední desky překlikněte políčko: Zobrazit: "aktuální úř. desku" na "Archiv úř. desky" a zvolte příslušný rok.

Doručování písemností pro osoby trvale hlášené na adrese ohlašovny, Nepolisy č.p. 75: Občané mohou doručenou poštu, vč. oznámení o uložení zásilek vyzvedávat v pracovní dny v kanceláři OÚ Nepolisy - Informační leták MV ČR.

Ostatní dokumenty na úřední desce

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zveřejňuje veřejnou vyhláškou zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje KHK.
Vyvěšeno: 10. 5. 2021 Datum sejmutí: 26. 5. 2021
Zápis a usnesení z dalšího jednání Zastupitelstva obce Nepolisy.
Vyvěšeno: 4. 5. 2021 Datum sejmutí: 20. 5. 2021
Stanovení dočasného dopravního značení na místní komunikaci v k.ú. Nepolisy.
Vyvěšeno: 3. 5. 2021 Datum sejmutí: 19. 5. 2021
Královéhradecká provozní zveřejňuje porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za r. 2020.
Vyvěšeno: 29. 4. 2021 Datum sejmutí: 30. 5. 2021
Starosta obce vyhlašuje konkurs na obsazení pozice ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Nepolisy.
Vyvěšeno: 21. 4. 2021 Datum sejmutí: 31. 5. 2021
Mimořádné nařízení související s potvrzeným výskytem ptačí chřipky v chovu drůbeže v k.ú. Klamoš a Nové Město nad Cidlinou.
Vyvěšeno: 21. 4. 2021 Datum sejmutí: 22. 5. 2021
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj zveřejňuje hromadný předpis k dani z nemovitých věcí na rok 2021.
Vyvěšeno: 21. 4. 2021 Datum sejmutí: 22. 5. 2021
Porovnání všech položek výpočtu vodného a stočného za r. 2020 - kanalizace a ČOV Nepolisy.
Vyvěšeno: 13. 4. 2021 Datum sejmutí: 15. 5. 2021
Aktuální stav úřední desky k 14.4.2021.
Vyvěšeno: 1. 1. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Mimořádná opatření Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví a dalších orgánů státní správy.
Vyvěšeno: 22. 10. 2020 Datum sejmutí: 30. 6. 2021
Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označení dostatečně k 31.8.2020.
Vyvěšeno: 12. 3. 2020
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané MZE pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019.
Vyvěšeno: 30. 8. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Opatření obecné povahy, MZE č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019
Vyvěšeno: 4. 4. 2019

DSO Cidlina, svazek obcí; DSO POCIDLINSKO

Rozpočtové opatření č. 1/2021, DSO POCIDLISNKO
Vyvěšeno: 15. 3. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Aktuální stave zveřejněných povinných dokumentů DSO POCIDLINSKO k 1.1.2021.
Vyvěšeno: 1. 1. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Schváleny rozpočet DSO POCIDLINSKO pro rok 2021.
Vyvěšeno: 18. 12. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Schválený výhled rozpočtu DSO POCIDLINSKO pro období 2022-2024
Vyvěšeno: 18. 12. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nepolisy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Veřejnoprávní smlouva o dotaci pro TJ SOKOL Nepolisy z.s.
Vyvěšeno: 8. 2. 2021 Datum sejmutí: 9. 2. 2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tj SOKOL Nepolisy pro r. 2020.
Vyvěšeno: 1. 4. 2020 Datum sejmutí: 2. 4. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro r. 2020 pro SDH Nepolisy, z.s.
Vyvěšeno: 5. 3. 2020 Datum sejmutí: 6. 3. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Veřejnoprání smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč pro Tj Sokol Nepolisy.
Vyvěšeno: 22. 2. 2019 Datum sejmutí: 23. 2. 2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tj Sokol Nepolisy ve výši 10 tis. Kč.
Vyvěšeno: 6. 7. 2018 Datum sejmutí: 7. 7. 2021

Rozpočet obce, rozpočtová opatření, závěrečný účet, střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočtové opatření č. 4/2021 obce Nepolisy
Vyvěšeno: 14. 4. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 5/2021 obce Nepolisy.
Vyvěšeno: 14. 4. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 Obce Nepolisy.
Vyvěšeno: 17. 3. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021 Obce Nepolisy.
Vyvěšeno: 17. 3. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 Obce Nepolisy.
Vyvěšeno: 18. 2. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Rozpočet obce Nepolisy pro rok 2021 schválený 16.12.2020.
Vyvěšeno: 1. 1. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Schválený závěrečný účet obce Nepolisy za r. 2019.
Vyvěšeno: 26. 6. 2020 Datum sejmutí: 30. 6. 2021