Nepolisy - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Fyzická listinná úřední deska Obecního úřadu Nepolisy se nachází na budově č.p. 75 v obci Nepolisy. Úřední desku tvoří vitrínky ve sloupech podjezdu Obecního domu, Nepolisy č.p. 75 - úřední deska je přístupná 24 hodin denně. Na úřední desku jsou po zákonem stanovenou lhůtu zveřejňovány vybrané dokumenty a po uplynutí lhůty jsou tyto na obou deskách přesouvány do archivu.

V archivu úřední desky lze dokumenty dohledat i po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění. Pokud chcete nahlédnout do archivu úřední desky překlikněte políčko: Zobrazit: "aktuální úř. desku" na "Archiv úř. desky" a zvolte příslušný rok.

Doručování písemností pro osoby trvale hlášené na adrese ohlašovny, Nepolisy č.p. 75: Občané mohou doručenou poštu, vč. oznámení o uložení zásilek vyzvedávat v pracovní dny v kanceláři OÚ Nepolisy - Informační leták MV ČR.

KoPÚ v k.ú. Zachrašťany, včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková nad Cidlinou a Zadražany.
Vyvěšeno: 16. 1. 2023 Datum sejmutí: 17. 2. 2023
Oznámení obce Nepolisy, zahájení obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luková nad Cidlinou a Zadražany.
Vyvěšeno: 16. 1. 2023 Datum sejmutí: 17. 2. 2023
Oznámení o zahájení řízení o Komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Zachrašťany včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková nad Cidlinou a Zadražany
Vyvěšeno: 7. 2. 2022
Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označení dostatečně k 26.8.2022.
Vyvěšeno: 12. 3. 2020
Opatření obecné povahy, MZE č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019
Vyvěšeno: 4. 4. 2019
Schválený rozpočet DSO POCIDLINSKO pro r. 2023
Vyvěšeno: 13. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Schválený rozpočtový výhled DSO POCIDLINSKO pro období 2024 - 2026
Vyvěšeno: 13. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Schválený závěrečný účet DSO POCIDLINSKO za r. 2021
Vyvěšeno: 1. 6. 2022 Datum sejmutí: 17. 6. 2023
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro SDH Nepolisy, z.s.
Vyvěšeno: 31. 5. 2022 Datum sejmutí: 1. 6. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ SOKOL Nepolisy.
Vyvěšeno: 4. 4. 2022 Datum sejmutí: 5. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SDH Nepolisy.
Vyvěšeno: 4. 4. 2022 Datum sejmutí: 5. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tj Sokol Nepolisy.
Vyvěšeno: 2. 8. 2021 Datum sejmutí: 3. 8. 2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Veřejnoprávní smlouva o dotaci pro TJ SOKOL Nepolisy z.s.
Vyvěšeno: 8. 2. 2021 Datum sejmutí: 9. 2. 2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tj SOKOL Nepolisy pro r. 2020.
Vyvěšeno: 1. 4. 2020 Datum sejmutí: 2. 4. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro r. 2020 pro SDH Nepolisy, z.s.
Vyvěšeno: 5. 3. 2020 Datum sejmutí: 6. 3. 2023
Schválený rozpočet obce Nepolisy pro r. 2023.
Vyvěšeno: 22. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Nepolisy pro období let 2024-2026.
Vyvěšeno: 22. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Schválený závěrečný účet obce za r. 2021.
Vyvěšeno: 8. 7. 2022 Datum sejmutí: 24. 7. 2023