Nepolisy - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

-

OBEC NEPOLISY
503 63 Nepolisy 75
IČ: 00269212
DIČ: CZ00269212


KONKURS
Starosta obce Nepolisy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Nepolisy s nástupem od 1.8.2018 nebo dle dohody.


Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

 • vzdělání a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
 • čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na dny, doložené např. pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatelů atd.,
 • strukturovaný profesní životopis,
 • koncepce rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu),
 •  výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (vzor ke stažení zde – příloha č. 12 http://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/konkursni-rizeni-vzory/all).

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 30.3.2018 na adresu: Obec Nepolisy, Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy. Obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“.

 

___________________________
Ing. Dušan Šustr, starosta obce

Datum vložení: 2. 3. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2019 5:53
Autor: Správce Webu