Nepolisy - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

-

Na základě společného požadavku měst Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydžov a dále obcí Nepolisy a Zachrašťany pořizoval Královéhradecký kraj studii nového dopravního propojení průmyslových zón obou měst.

Současná podoba navrhovaného obchvatu, který je zanesen v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (územně plánovací dokumentace Královéhradeckého kraje), řeší obchvat pouze obce Nepolisy a to ještě dosti nešťastným způsobem (varianta A).

Nově bylo řešeno kompletní odklonění tranzitní dopravy z větší části města Chlumec nad Cidlinou a dále obcí Nepolis a Zachrašťany. Na výsledky práce projektantů se můžete podívat na odkaze níže:

Prověření vybraných variant koridoru přeložky silnice II/327 Chlumec nad Cidlinou – Nový Bydžov

Zástupci všech dotčených obcí upřednostňují variantu západního obchvatu ve variantě B, která i přes značnou složitost realizace a náročnost financování, řeší nejvíce negativních jevů.

Další popis výše uvedené studie:

1) Už dnes je v územně plánovací dokumentaci KHK (Zásady územního rozvoje KHK) varianta přeložky silnice II/327, ale ta bohužel nešťastně řeší pouze obchvat Nepolis a Zadražan (na obrázku výše vedena jako červená varianta situace A).

2) Obec Nepolisy byla povinna tento obchvat převzít do své územně plánovací dokumentace.

3) V Nepolisech se ze dvou zásadních důvodů tohle řešení nesetkalo s pochopením a byla snaha jej vyloučit z územně plánovací dokumentace a zabývat se jinou variantou. K vyloučení dnes závazného obchvatu je potřeba vyloučit ho v Zásadách územního rozvoje. Ze Zásad bude vyškrtnut, až bude prověřena jiná varianta... atd.

4) Zde začíná příběh zveřejněné studie, kterou nechal zpracovat KHK jako vlastník a správce komunikací II. a III. tříd. A vlastně i potenciální investor. Podnětem k pořízení studie byl společný dopis zástupců dotčených obcí, tedy Chlumce nad Cidlinou, Nepolis, Zachrašťan a Nového Bydžova.

5) Výsledek studie zohledňoval současnou zátěž silnic v zájmovém území, vlivy variant na jednotlivé složky životního prostředí, dopravní model vývoje počtu vozidel na komunikacích v dalších letech...

6) Zástupci všech dříve uvedených obcí požadují do Zásad územního rozvoje zapracovat modrou variantu, tedy variantu B. Sice variantu velmi náročnou, ale zato takovou, která řeší nejvíce problémů a to komplexně.

7) Závěrem uvádím, že se jedná o studii v měřítku a podrobnosti územního plán a rozhodně se nikdo nemusí obávat či těšit, že za 5 let bude komunikace na světě...

 

Datum vložení: 8. 10. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2019 5:53
Autor: Správce Webu