...
Obec Nepolisy

skola11

skola11

9. 1. 2014 - Tříkrálová sbírka

     Dne 9. ledna 2015 se ZŠ Nepolisy prvním rokem ve spolupráci s obecním úřadem zapojila do dobročinné akce „Tříkrálová sbírka“. Sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Koledovalo se v obcích Luková za doprovodu p. J. Šustra, v Zadražanech (S. Plecháčová, V. Marková, T. Berousková) za doprovodu Ing. D. Šustra (Š. Pražáková, T. Marková, M. Rosůlková) a dvě skupinky v Nepolisech za doprovodu p. V. Kyselové, Mgr. H. Fouskové (A. Marková, E. Šimáková, L. Marková) a I. Hakenové (K. Šustrová, T. Hálová, L. Plecháčová). Koledníci, převlečení do kostýmu Tří králů, obcházeli jednotlivé domy, kde zazpívali a rozdávali požehnání do nového roku. Ti, kteří byli ochotni přispět finančním příspěvkem, dostali také na oplátku drobný dárek. Ten se skládal z letáčku, cukru a kalendáříků.  Výtěžek letošní sbírky bude použit na rozvoj projektů: Středisko rané péče Sluníčko, které poskytuje služby rodinám pečujícím doma o dítě s postižením v raném věku, na domácí hospicovou péči, která umožňuje umírajícím lidem a jejich blízkým strávit poslední chvíle společně v domácím prostředí, poradenství obětem domácího násilí a lidem v nouzi. Třetina výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity Česká republika v zahraničí i u nás.
     Po dvouhodinovém koledování se skupinky Tří králů sešly ve škole. Dětem byla zima, ale hřál je pocit, že vykoledovaly hodně peněz. Usoudily to podle tíhy zapečetěných pokladniček, které byly otevřeny v úterý 13. 1. 2015 na Obecním úřadě v Nepolisech. Všichni jsme se shodli, že Tříkrálovou sbírku provedeme i příští rok. 

Datum vložení: 6. 6. 2015 11:20
Datum poslední aktualizace: 6. 6. 2015 11:20
Autor:

Město Chlumec nad CidlinouMěsto Nový BydžovObec Lužec nad CidlinouObec ZachrašťanyDSO POCIDLINSKOSpolečná CIDLINA, z.s.Královéhradecký kraj