...
Obec Nepolisy

skola07

Preventivní programy ProPrev

Občanské sdružení ProPrev je realizátorem primární prevence rizikového chování a prevence kriminality. Dvě lektorky této organizace jsme pozvali na čtvrtek 15. února, aby dětem zprostředkovaly interaktivní programy zaměřené na tuto problematiku. Pro 1. a 2. třídu byl v prostorách školní družiny připraven dvouhodinový program zahrnující témata „Jak pečovat o své zdraví, vztahy ve třídě“.  V úvodní části se děti nejen seznámily s lektorkou, ale rovnou jí i vyprávěly, co měly ráno k snídani. Poté již na děti čekal příběh o dívce Lucince, které ráno nechtěla vstávat, odmítala snídat, koupelně se vyhýbala a při odchodu do školy při sychravém ránu zapomněla nejen na čepici, ale dokonce i na svačinu. Čekalo jí dopoledne plné nesoustředění a pak velký oběd ve školní jídelně. Po návratu ze školy se vrhla na brambůrky a čokoládu. Do úkolů se jí příliš nechtělo, na večeři se jen podívala. Večer se jí nechtělo spát. A tak to šlo stále dokola. I naši nejmladší žáci ihned poznali, že něco nebylo v pořádku. Aby náplní celých dvou hodin nebylo jen povídání, byla do programu zařazena hra, během které prvňáci a druháci hledali dvojice obrázkových kartiček. Každá správně nalezená dvojice obsahovala správný a nesprávný způsob trávení volného času, zdravý a nezdravý způsob stravování nebo dvě věci, které k sobě patří z hlediska bezpečnosti, např. kolo + helma. Ve druhé části besedy se děti s paní lektorkou bavily o vztazích ve třídě. Dopodrobna rozebraly příběh uzavřeného chlapce, kterému začali tři kluci ze třídy ubližovat a ve svém záškodničení postupně přidávali na  intenzitě. Třeťáci, čtvrťáci a páťáci probírali témata „Co škodí našemu tělu, rizika spojená s užíváním alkoholu a kouření“ ve tříhodinovém bloku. Stejně jako jejich mladší spolužáci se v úvodu představili. Ale informace o snídani byla nahrazena sdělením, jak tráví volný čas. Ihned poté byli všichni žáci 3. – 5. tříd zapojeni do hry, v níž měli za úkol vyměnit si místa všichni, kdo mají rádi rajče, kdo již ochutnal alkohol (při tomto pokynu se vyměnili téměř všichni),… Následovaly dvě a půl hodiny pestrých činností, během nichž se děti seznamovaly s následky kouření a nadměrného užívání alkoholu. Nejvíce překvapeny byly informací, že pouze 3 kuřáci ze 100, kteří chtějí přestat, to skutečně dokáží. Snad i toto číslo je od nabízené cigarety jednou odradí.

 

Město Chlumec nad CidlinouMěsto Nový BydžovObec Lužec nad CidlinouObec ZachrašťanyDSO POCIDLINSKOSpolečná CIDLINA, z.s.Královéhradecký kraj