...
Obec Nepolisy

Péče o veřejnou zeleň

O veřejná prostranství pečuje pět pracovníků (stálý zaměstnanec obce a 4 pracovníci sezónní, přijatí z ÚP na veřejně prospěšné práce).

V letech 2006 – 2007 bylo vybudováno Biocentrum „Na Borku“, celkové náklady činily 1 699 tis. Kč, obec obdržela dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 1 353 tis. Kč.
Výměra biocentra je 8,6 ha. Součástí biocentra jsou dva rybníčky, liniové výsadby, výsadby listnatých dřevin a keřů, a založené travnaté plocha. Biocentrum je významným útočištěm mnoha rozmanitým druhům rostlin a chráněných živočichů - čolek obecný, rosnička zelená, ropucha obecná, skokan zelený.

V roce 2007 byl realizován Projekt s názvem Ozelenění návsi v Zadražanech, celkové náklady dosáhly výši 160 tis. Kč, z Ministerstva pro místní rozvoj obec získala finanční prostředky ve výši 105 tis. Kč.

V majetku obce jsou dvě vodní nádrže v Nepolisech, jedna v Zadražanech a rybník v Lukové. Vodní nádrže byly vyčištěny v letech 1992 – 1993.

Rybník v Lukové byl vyčištěn v letech 1994 -1995 a v jarních měsících roku 2012.

Ekologická výchova a vzdělávání

Ekologická výchova dětí je zajištěna základní a mateřskou školou Nepolisy. Žáci jsou v rámci výuky seznamováni se separací odpadů, základní škola sbírá starý papír a použité monočlánky.

Žáci základní školy se v roce 2009 zúčastnily ekologické výchovy SEVER, na téma Ptačí zima, kde jim byly vysvětleny základní životní potřeby ptáků, jejich přirozené prostředí, hovořilo se o ptácích stěhovavých, ptačí potravě a o znacích ptáků. Další přednáška „ Na návštěvě v mraveništi“ byla věnována žákům 1. – 3. ročníku. Ferda Mravenec žáky zavedl do mraveniště, kde si společně zahrály na jeho obyvatele. Zjistili, kdo tam bydlí a co celý den dělá. Děti se seznámily s vývojovými stádii mravenců a jejich významem pro les.

Děti se dále zapojily do projektu Den země, který provázela řada soutěží zaměřených na třídění odpadů a šetření surovin.

V souvislosti s ukončení projektu Oprava sakrálních staveb byli žáci základní školy pozváni k besedě, kterou obec uspořádala ve spolupráci s MgA. Kateřinou Čihákovou Myškovou, akademickou sochařkou, která uvedené sakrální stavby restaurovala. Z besedy byl pořízen videozáznam, který je umístěn na webových stránkách obce.

Zemědělské a lesní pozemky

Obec vlastní 5,5 ha lesních a 130 ha zemědělských pozemků. Na zemědělských pozemcích povětšinou hospodaří ZEM, a.s. Lužec nad Cidlinou a v Lukové drobní zemědělci.
Obec Nepolisy prodala v roce 2005 pozemek o výměře 2 ha ZEM, a.s. Lužec nad Cidlinou, který byl v souladu s územním plánem obce v roce 2006 zalesněn.

Nové úpravy veřejných prostranství

Účastníci akce Noc s Andersenem vysazují každý rok 1 strom, v posledních letech jím byla lípa srdčitá.

Na rok 2011 je plánována nová výsatba okrasných dřevin na hřbitově v Nepolisech podél cesty k Plastice božího kříže, která stojí uprostřed hřbitova.

Obec Nepolisy žádala již 2x o dotaci na projekt Revitalizace návsi v Nepolisech, jehož záměrem je úprava veřejných prostranství v Nepolisech, výsadba nových okrasných dřevin a vybudování relaxačních a odpočinkových zón.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Město Chlumec nad CidlinouMěsto Nový BydžovObec Lužec nad CidlinouObec ZachrašťanyObec ZachrašťanyDSO POCIDLINSKOSpolečná CIDLINA, z.s.Královéhradecký kraj