...
Obec Nepolisy

Rozvojové dokumenty

Rozvojové dokumenty

Mezi hlavní rozvojové dokumeny obce patří Územní plán obceRozvojový plán obce Nepolisy (1.91 MB).

Územní plán: proces pořízení nového územního plánu započal běžet dne 6. února 2012, kdy MěÚ Nový Bydžov obdržel žádost zastupitelstva naší obce o pořízení územního plánu. V měsících červnu – září dříve uvedeného roku zpracovala společnost AF-CITYPLAN s.r.o. PRŮZKUMY A ROZBORY jako výchozí podklady pro nový územní plán. V měsíci lednu 2013 bylo zahájeno projednání NÁVRHU ZADÁNÍ územního plánu. Zastupitelstvo obce Nepolisy následně 28. března 2013 schválilo zadání územního plánu. Na základě takto schváleného zadání byl zpracován NÁVRH ÚP, ke kterému bylo na 11. března 2014 svoláno společné jednání s dotčenými orgány státní správy. Následně byla téměř rok zpracovávána studie pro provedení silničního obchvatu obce s možností řešení propojení Průmyslové zóny Chlumec nad Cidlinou a Průmyslové zóny Zábědov. Dne 23. února 2015 se uskutečnilo veřejné projednání NÁVRHU ÚP, tedy jednání, při kterém se mohla s tímto návrhem seznámit naposledy veřejnost a podat k němu námitky či připomínky. V zákonné lhůtě tyto nebyly vzneseny. Po zpracování všech dalších podkladů Zastupitelstvo obce Nepolisy dne 29. července 2015 ÚZEMNÍ PLÁN NEPOLISY vydalo. V účinnost pak tento plán vešel dne 20. srpna 2015, přesně 15 dní poté, co byl zveřejněn formou opatření obecné povahy na úřední desce naší obce.

V násedujících letech přistoupila obec ke zpracování 1. a 2. změny územního plánu.

Vybrané části Úplného znění ÚP Nepolisy po změně č. 2 (rok schválení 2021):

  1. Koordinační výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 44.69 MB
  2. Výrok Typ: PDF dokument, Velikost: 1.3 MB
  3. Hlavní výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 10.52 MB

Vybrané části Územního plánu Nepolisy (rok schválení 2015):

  1. Odůvodnění
  2. Výrok
  3. Hlavní výkres

    Územní plán je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a ke stažení na webových stránkách obce Nepolisy, případně MěÚ Nový Bydžov či Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

"Projekt spočívající ve zpracování Územního plánu Nepolisy byl realizován s finanční podporou Královéhradeckého kraje."

Logo Královéhradeckého kraje

 

Platnou územně plánovací dokumentaci obce naleznete na stránkách Královéhradeckého kraje:
Územně plánovací dokumentace obce Nepolisy

Rozvojový plán obce Nepolisy byl pořízen v roce 2013. V současné době tak slouží jako podklad a vodítko pro přípravu projektů s výhledovou realizací v období let 2014 - 2023. Zpracovateleme Rozvojového plánu obce Nepolisy byla Společná CIDLINA, o.s., která v regionu Chlumecka a Novobydžovska působí především jako garant Programu rozvoje venkova. Poslední aktualizace rozvojového plánu proběhla dne 21.9.2022.

Podkladem pro tvorbu rozvojového plánu bylo především provedené dotazníkové šetření mezi občany obce a následně jednání Zastupitelstva obce Nepolisy se zástupci občanských sdružení, příspěvkových organizací a podnikatelských subjektů, které působí na území obce.

Rozvojový plán obce Nepolisy byl schválen dne 31.10.2013 - aktualizace 21.9.2022.

Rozvojový plán obce Nepolisy ke stažení (1.91 MB)

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Město Chlumec nad CidlinouMěsto Nový BydžovObec Lužec nad CidlinouObec ZachrašťanyObec ZachrašťanyDSO POCIDLINSKOSpolečná CIDLINA, z.s.Královéhradecký kraj