...
Obec Nepolisy

Soutěž očima krajského vítěze

Vesnice roku 2010 
Královéhradeckého kraje očima vítěze


Zdaleka není mým cílem zamýšlet se nad soutěží Vesnice roku v širších souvislostech. To již udělali moji předchůdci v uplynulých ročnících soutěže. Získat titul Vesnice roku, případně některá další ocenění, je snad přáním každé vesnice, která se do soutěže přihlásí. Některé se přihlašují opakovaně a postupně získávání zkušenosti. Ani naše obec není v soutěži úplným nováčkem. Poprvé jsme se do soutěže přihlásili v roce 1999. V roce 2000 jsme v krajském kole získali Zelenou stuhu za péči o veřejnou zeleň. Do soutěže jsme se přihlásili také v roce 2003 a 2004.


V roce 2008 jsem byl členem krajské hodnotitelské komise. Pro mne to byla obrovská zkušenost. Poznal jsem, jak jsou obce na návštěvu hodnotitelské komise připraveny. Také jsem poznal, jak je složité rozhodnout, která obec je o něco lepší než ty ostatní. Vždyť přihlášené obce jsou hodně vyrovnané a konkurence je veliká. V zásadě rozhodují maličkosti a někdy to může být dokonce první dojem při setkání komise s představiteli obce a zástupců spolků.

Když jsme se letos do soutěže přihlásili, ve skrytu duše jsem pomýšlel na Bílou, případně Modrou stuhu. Vítězství v soutěži jsem spíše přisuzovat menším obcím, zejména těm podhorským.

Od začátku jsem si byl vědom a snažil jsem se přesvědčit i ostatní, že soutěž Vesnice roku není jen záležitostí starosty a obecního úřadu, ale že je to zhodnocení dlouhodobého snažení všech spolků, škol, školní družiny, knihovny, ale i všech zastupitelů obce, těch současných, ale i těch, kteří šli do komunální politiky po listopadu 1989 bez zkušeností, ale s odhodláním převzít část zodpovědnosti a rizika za rozvoj obce. Všichni, každý svým dílem, mají zásluhu na rozvoji obce za posledních 20 let. Dobře jsme věděli, že hodnotitelská komise nehodnotí činnost a výsledky jednotlivců nebo jednotlivých spolků, ale obec jako celek.

Přípravu prezentace obce jsem pojal jako příležitost k bilancování uplynulých 20ti let. Zároveň jsem si uvědomil, jak moc se naše vesnice změnila.


Obec Nepolisy se nachází v západní části okresu Hradec Králové, mezi městy Nový Bydžov a Chlumec nad Cidlinou. Obec má dvě místní části, Zadražany a Lukovou. První písemná zmínka o obci je z roku 1299. Zadražany se poprvé připomínají v roce 1379 a Luková až v roce 1389. Pro Nepolisy je zcela výjimečná rozlehlá náves obdélníkového tvaru a výměře 100krát 600 m.


Při úpravách návsi v roce 1935 – 1937 se tato rozloha přímo vybízela k výsadbě zeleně. Převládají jírovce a lípy. Obec stejně jako místní části byla v minulosti typicky zemědělskou obcí. V současné době podniká v obci kromě zemědělských podniků celá řada drobných živnostníků.

Dominantou obce je pseudorománský kostel z roku 1897 zasvěcený svaté Maří Magdaleně. Stejně „stará“ je i budova základní školy. Kromě základní školy se školní družinou najdeme v obci i mateřskou školu, prodejnu potravin, pohostinství se společenským sálem. V budově Obecního domu má sídlo obecní úřad, pošta, ordinace praktického lékaře, knihovna, kosmetika, kadeřnictví, masáže, pedikúra. V budově sídlí MAS Společná CIDLINA, o.s. a Svazek obcí Cidlina. Starosta obce oběma svazkům předsedá. Dopravní obslužnost zajišťují dvě dopravní společnosti a je na dobré úrovni. Pokud chce občan využít služeb, které nabízí obec s rozšířenou působností (město Nový Bydžov), stačí překonat vzdálenost pouhých sedmi kilometrů.

V obci pracují tři Sbory dobrovolných hasičů, Český svaz žen, TJ Sokol, Myslivecké sdružení, Jezdecký klub Izabel, RC Klub Nepolisy (radiem řízené modely). Na dobré úrovni je i činnost mládeže. Plesy, zábavy, Staročeské máje, dětské letní tábory, Tři králové, masopustní průvod, pálení čarodějnic, Velikonoční a Vánoční dílny v základní škole, spaní ve škole, Noc s Andersenem, Rozloučení s prázdninami, dětské dny, Společenský podvečer, Nepoliská stovka, Adventní koncerty, to je výčet některých akcí, které organizují spolky, mládež a školy.

Za posledních 10 let se počet obyvatel zvýšil o celou stovku na současných 947. Z tohoto počtu žije v obci 160 dětí ve věku do 15ti let. Přistěhovaly se hlavně mladé rodiny, zvýšil se počet dětí. Rozsáhlé investice do rozvoje obce, výhodná poloha, blízkost dálnice D1, spolkový život, to jsou devizy, které z obce dělají místo pro spokojené žití.

Výstavba „Nové ulice“, technická infrastruktura, nájemní RD, ČOV a splašková kanalizace, přístavba a modernizace základní školy, kabiny na hřišti, Obecní dům, Biocentrum na Borku, výměna oken na budovách MŠ a ZŠ, oprava sakrálních staveb a řada drobných projektů, to jsou díla, která si vyžádala nákladů za více jak 84 mil. Kč. Z tohoto objemu dotace činily více jak 43,5 mil. Kč. V dotacích je zahrnuté 16,5 mil. Kč z Evropských operačních programů.
Sběrný dvůr, rozšíření splaškové kanalizace, stezka pro pěší a cyklisty, navýšení kapacity mateřské školy, školní hřiště, to jsou projekty, které chceme realizovat v blízké budoucnosti.

Ano i to jsou důvody, proč se přihlásit do prestižní soutěže Vesnice roku. Je příjemné být starostou obce, kde se život nezastavil. Venkovský prostor nabízí spoustu příležitostí. Je to prostor pro šťastné žití lidí, kteří se kolem dívají otevřenýma očima, pro lidi, kteří dokážou vnímat všechnu tu krásu kolem sebe. Obec Nepolisy, to jsou rozkvetlé louky, zrající obilí, stovky rozkvetlých lip, které provoní každé stavení, jsou to lidi, kteří se dobře znají a mají k sobě mnohem blíž. Je to venkov, který bych za nic nevyměnil. Samozřejmě nejsme obcí úplně dokonalou. Neustále je co zlepšovat. Odměnu za prvenství v krajském kole soutěže vnímáme jako určitý „bonus“, který nám pomůže financovat některý z projektů.

Všem obcím, které letos soutěžily, blahopřeji k získaným oceněním a zároveň jim děkuji. Bez jejich účasti v soutěži by nebylo co srovnávat a hodnotit. Do příštích ročníků soutěže jim upřímně přeji hodně štěstí. Za naši obec slibuji, že se vynasnažíme v celostním kole soutěže uspět co nejlépe.

Jiří Šustr
starosta obce Nepolisy

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Město Chlumec nad CidlinouMěsto Nový BydžovObec Lužec nad CidlinouObec ZachrašťanyObec ZachrašťanyDSO POCIDLINSKOSpolečná CIDLINA, z.s.Královéhradecký kraj