...
Obec Nepolisy

Sběrný dvůr Nepolisy

V r. 2018 byl za finanční podopry z Operačního programu životního prostředí a Státního fondu životního prostředí vystavěn Sběrný dvůr Nepolisy. Projekt obsahoval výstavbu zpevněné oplocené plochy, umístění buňky správce sběrného dvora a vybavení nezbytnými prostředky, které umožní sběr několika druhů komunálních odpadů - nebezpečné odpady, plasty, papír, kovy, biologicky rozložitelný komunální odpad, velkoobjemové odpady, tuky z domácností (nutné vozit a odevzdávat v PET lahvích o objemu 2 l) apod.

Sběrný dvůr se nachází v západní části Nepolis vedle areálu obecní čistírny odpadních vod.

Na dvoře je také ve spolupráci se společnostmi ELEKTROWIN a ASEKOL realizován zpětný odběr elektrozařízení (velké i malé elektrospotřebiče).

Za poplatek mohou občané Nepolis odevzdávat také stavební suť (betony, cihly, omítky apod.) - vše bez příměsí dalších odpadů.

Sběrný dvůr NepolisyOtevírací doba sběrného dvora:

SBĚRNÝ DVŮR

OTEVÍRACÍ DOBA NA PŘELOMU ROKU 2019 A 2020

Sběrný dvůr obce Nepolisy bude v r. 2019 otevřen naposledy v sobotu 14. prosince v běžné době od 9:00 do 12:00 hod. (poslední klient bude přijat v 11:45 hod.).

V r. 2020 bude otevřeno 4. ledna a 15. února. Od měsíce března pak každou sobotu v sudý kalendářní týden v době od 9:00 do 12:00 hod.

OTEVŘENO V R. 2020:

7. března, 21. března, 4. dubna, 18. dubna, 2. května, 16. května, 30. května, 13. června, 27. června, 11. července, 25. července, 8. srpna, 22. srpna, 5. září, 19. září, 3. října, 17. října, 31. října, 14. listopadu, 28. listopadu, 12. prosince.

Druhy a označení sbíraných odpadů

Publicita - sběrný dvůr Nepolisy

 

 

Město Chlumec nad CidlinouMěsto Nový BydžovObec Lužec nad CidlinouObec ZachrašťanyDSO POCIDLINSKOSpolečná CIDLINA, z.s.Královéhradecký kraj