...
Obec Nepolisy

2012

DĚTSKÁ KRONIKA

2012

 
 
  • POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ
   V měsících lednu a únoru se naše schůzky odehrávaly v naší malé klubovně a pustili jsme se do malování obrázků s hasičskou tématikou Požární ochrana očima dětí.
Mladším dětem se moc povedly, nejčastější tématikou byla naše veteránka Praga RN.
Se staršími dětmi jsme obnovily naší hasičskou nástěnku a fotografiemi a obrázky z našich akcí.
 
  • 28. 1. 2012 VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
   V sobotu 28. 1. 2012 se uskutečnila Výroční valná hromada v pohostinství Na Nové v Nepolisech.
Začali jsme oficiální částí – přivítání, čtení zpráv, plán práce na příští rok,…
Potom následovalo promítání „Hasičské nepoliské prezentace“ – prostě všechno co se událo, uskutečnilo v roce 2011. Tuto prezentaci pečlivě a nápaditě vytvořila naše členka paní Petra Šípová.
Péťa všechny hasičské události zaznamenává objektivem kamery a hledáčkem fotoaparátu. Také je správkyní našich webových stránek.
Potom jsme shlédli záznam z Mistrovství republiky hry Plamen z Ostravy, kterého se zúčastnili s družstvem SDH Měník Jan Zhříval a Pavel Říha ml.
A již netrpělivě čekala děvčata našeho tanečního kroužku, které si říkají Drsňačky a předvedly své vystoupení. Taneční kroužek pracuje pod vedením Martiny Ronešové a Petry Šípové, choreografie vymýšlí slečna Lucie Marková.
Po pěkném vystoupení následovala výborná večeře a už jsme se těšili na hasičskou kapelu Nepál Band pod vedením Jiřího Šípa.
Nepál Band : Jiří Šíp – kapelník, trubka, kytara, Petra Šípová – kytara, Vladimír Vondruška – kytara, Jiří Zhříval, Pavel Říha – trumpety, Ondřej Székely – trombón, Matěj Kebort – klarinet, saxofon, Vít Vondruška – basová kytara, Miroslav Vejvoda – klarinet.
Hráli k tanci, poslechu, prostě jsme si to užili.
A
 
  • 24. 3. a 7. 4. 2010  BRIGÁDA SÁZENÍ STROMKŮ
I v letošním roce jsme opět uskutečnili brigádu na sázení stromků, tentokrát jsme v lese strávili dvě soboty. Sešlo se nás 12 dvojic, dospělí a děti.
Poprvé nám počasí přálo, sluníčko se na nás jen usmívalo, sázeli jsme malé borovice.
Podruhé foukalo, pršelo a my tentokrát sázeli malé doubky a lípy. Ale správní hasiči se ani deště nezaleknou, práce nám šla pěkně od ruky. Za pár let se musíme jít podívat, jak nám, spíše panu hajnému stromky povyrostly.
 
  • 25. 3. 2012 VYSTOUPENÍ TANEČNÍ SKUPINY DRSŇAČKY NA ODPOLEDNI PRO SENIORY
   Poslední březnovou sobotu pořádal Obecní úřad Nepolisy Odpoledne pro seniory.
Program vyplňovala mateřská, základní škola a také náš taneční kroužek.
B
Děvčata předvedla svou novou sestavu, choreografii vymyslela L. Marková.
 
  • 21. 4. 2012 OKRSKOVÉ CVIČENÍ NEPOLISY
   Byla krásná slunečná sobota, u nepoliské hasičské zbrojnice bylo živo.
Hned po dvanácté hodině se začala sjíždět hasičská družstva.
Přijeli ze: Zadražan, Zachrašťan, Vysočan, Lukové a hosté z Lovčic a Lužce nad Cidlinou.
Soutěžilo se v disciplíně útok z kádě.
Občas se dospělým něco nepovedlo, např. spojili si hadice B do sebe, ale vše se dá napravit.
Na této soutěži byla družstva MH – Nepolisy ml.. a st, Lovčice ml. a st.
A jak to dopadlo?
Kategorie starší: 1. Nepolisy, 2. m Lovčice a v kategorii mladších jsme si to vyměnili.
Pro všechny bylo připravené občerstvení – výborné klobásy k opékání a náš vrchní kuchař Jirka Šustr uvařil výbornou gulášovou polévku.
Nezklamalo nás ani naše hasičské hudební těleso pod vedením Jiřího Šípa, zazpívali jsme si spoustu písniček.
 

C

 

  • 30. 4. 2012 ČARODĚJNICE
   „Holky, je tu náš svátek, naše čarodějnická noc, na košťata a začínáme!!!“
Sraz v 15 hodin u zbrojnice, honem připravit stoly, lavice, soutěže, obléknout se, nalíčit, kapela do svých nových pláštů, klobouků, naladit nástroje.
Foto kapela Nepál Band a naše krasavice čarodějnice, a že se bylo na co dívat.
Kapela začal hrát a všichni jsme vyrazili směr pohostinství Na Nové.
Zde na nás čekala spousta dětí s rodiči. Zatancovali jsme si tu, vyrazili průvodem obcí, směr k hasičské zbrojnici, kde byl pro děti připraven pestrý program.
Nejprve jsme si všichni zatancovali Čarodějnický tanec- J Šíp nás naučil Ptáčka.
D
   Potom jsme po velkých čarodějnicích opakovali Zaklínadlo.
Zaklínadlo
Moudrá kniha povídá,
Něco o koštěti.
Právě tady jedno mám,
Zametám s ním smetí.
Čáry, máry podkočáry
Čarujeme u hasičárny.
Enyky, Benyky kliky bé
Dnes tu bude velké pré.
 
Odříkali jsme to a Pavel Říha m. a Honza Zhříval náš sváteční filipojakubský oheň zapálili.
Děti dostaly „kouzelné lístečky, napsaly si na ně svá přáníčka a hodily je do ohně, aby se jim splnila.
Potom jsme volili Miss Rej 2012. Všechny čarodějnice a čarodějové si zatancovali a potom přeskakovali přes koště. Miss Rej 2012 slovem a ladným pohybem moderovala Marťa Ronešová.
Vysoce odborná porota, v čele s naším starostou Dušanem Šustrem a dalšími ve složení: nejstarší čarodějnice Marcelka Vondrušková, bývalá Miss Renata Říhová a čarodějové Bohouš Sýkora a pan Smeták, to měla velice těžké. Nakonec porota vyhodnotila 3 děvčata a 3 chlapce – Miss Rej 2012.
Získali šerpy, korunky a „kouzelné kostičky“ a ty dostali úplně všichni, prostě byli úžasní.
Program pokračoval- Škola malých čarodějnic a čarodějů.
Děti tu malovaly na sádru, házely pařátem, namotávaly kosti a pařáty, slalom na koštěti a také zdobily perníčky. Po splnění všech těchto aktivit dostaly Čarodějnické vysvědčení.
Potom jsme si zahráli oblíbenou hru Podávání koštěte, odměnou všem, kteří odcházeli ze hry byly malé bonbóny a šlo se opékat. Buřtíky přišly k chuti všem.
Stále nás naším kouzelným podvečerem provázela kapela Nepál Band, kluci byli skvělí.
Ale, co by to bylo za čarodějnický podvečer bez kouzlení? Tak honem na čarodějnický lektvar, v něm nechyběly muší nožičky,myší ocásky, chlup z netopýra,… a všem moc chutnal. Vypil se ho celý hrnec.

E

 Začalo se stmívat a objevila se tu věštírna, osvětlená svíčkami. Zde jsme věštili z koule, karet a snáře.

 

Nepál Band hrál své „pecky“ – Šamana, Sladké mámení,…

 

To už byly děti unavené a odcházely domů.
TAK ČARODĚJNICE A ČARODĚJOVÉ, AHOJ PŘÍŠTÍ ROK!!!
 
  • 5. 5. 2012 VYSTOUPENÍ TAN. SKUPINY DRSŇAČKY NA STAROČESKÝCH MÁJÍCH
   Nepoliská mládež, jako každý rok pořádá začátkem května oblíbené Staročeské máje. Tentokrát úplně jinak.
Děvčata byla vyváděna z OÚ, v areálu za školou probíhal Jarmark a odpoledne různá vystoupení.F
Nejprve začali májovníci se svým tancem, následovala naše malá hasička a velmi zručná a slavná mažoretka Anička Zhřívalová, ZŠ, MŠ, mažoretky Superbaby, kankánové tanečnice z Lukové a náš taneční kroužek ukázal, co se naučil.
Děvčata měla nové ponpony a moc hezky flitry vylepšené šaty.
 
  • 7. 5. 2012 TRÉNINKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ V MĚNÍKU
   Pilně se připravujeme na okresní kolo hry Plamen, proto jsme využili toto mimořádné pondělní volno a vyrazili jsme na jednodenní soustředění do Měníku.
Na hřišti, kde byla připravená dráha na požární útok CTIF s překážkami, štafetu dvojic a štafetu 4x60m překážkami. Trochu více přesnosti, vůle, ale hlavně bojovat jako tým, ne každý sám za sebe.
 
  • 8. 5. 2012 CHLUMECKÝ POHÁR
   V úterý 8. 5. 2012 se zúčastnilo naše družstvo MH starší soutěže O Chlumecký pohár, jak už název napovídá v Chlumci nad Cidlinou.
Soutěžilo se v disciplínách – štafeta 4x60m s překážkami,štafeta dvojic, požární útok a hadicové kolo.
Bylo tu celkem 16 družstev -8 starších a stejný počet mladších.
My jsme to brali, jako zkoušku na sobotní soutěž, vychytali jsme chyby a byly docela zásadní. G
Umístění:
Štafeta 4x60m s překážkami – 8. místo
Štafeta dvojic – 8. místo
Požární útok – 6. místo
Složení družstva –Andrea Novotná, Anna Zhřívalová, Adéla Vondrová,Štěpán Žďárský,Michal Drlý, Dominik Krois, Jakub Šimák, Jan Kovalský a Filip Řehák
 
 
  • 12. 5. 2012 OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN
   V sobotu 12. května 2012 se uskutečnilo Okresní kolo hry Plamen v Hradci Králové.
V letošním ročníku se do hry Plamen
zapojilo 10 družstev starších a 12 družstev v kategorii mladší.
Naše družstva měla soutěžní čísla 6 (starší) a 8 (mladší).
Tato soutěž probíhá za každého počasí, letos byla obloha zatažená od samého rána a v 8 hodin začalo pršet.
Jako první byla odstartována disciplína požární útok CTIF s překážkami, zde soutěží pouze starší MH. Z důvodu deštivého počasí soutěž probíhala jednokolově. Nějaké trestné body jsme nasbírali(6), nastříkáno bylo brzy, umístili jsme se na 5. místě.H
 
Následovala štafeta 400m s překážkami. Zde si výborně vedlo družstvo mladších, vybojovalo 3. místo. Moc je chválím. V kategorii starších je tato disciplína kamenem úrazu, nasbírali trestné body a 8. místo.
Následovala štafeta 4x60m s překážkami. Mladší 9. místo a starší5. místo.Štafeta dvojic starší 4. místo a mladší 6. místo.
Poslední disciplínou byl požární útok, nejoblíbenější. Mladší děti se umístily na 8. místě a starší se moc povedl – 3. místo.
I
Kategorie mladší:
Monika Ronešová, Nikola Vejvodová, Nikola Kopecká, Tomáš Vondra, Jana Berousková, Leona Plecháčová, Michal Kovalský, Lenka Marková a Eliška Šípová
Umístění:
Štafeta CTIF s překážkami 400 m s překážkami – 3. místo
Štafeta dvojic – 6. místo
Štafeta 4x60m s překážkami – 9. místo
Požární útok – 8. místo
CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ HRA PLAMEN ROČNÍK 2011- 2012 V OKRESE HRADEC KRÁLOVÉ - 7. MÍSTO (v minulém ročníku 8. místo)
 
Kategorie starší:
Andrea Novotná, Anna Zhřívalová, Adéla Vondrová, Štěpán Žďárský, Michal Drlý, Filip Řehák, Dominik Krois, Jakub Šimák a Jan Kovalský
Umístění:
Požární útok s překážkami CTIF – 5. místo
Štafeta CTIF s překážkami 400 m s překážkami – 8. místo
Štafeta dvojic – 4. místo
Štafeta 4x60m s překážkami – 5. místo
Požární útok – 3. místo
 
CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ HRA PLAMEN ROČNÍK 2011- 2012 V OKRESE HRADEC KRÁLOVÉ - 5. MÍSTO

J

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Město Chlumec nad CidlinouMěsto Nový BydžovObec Lužec nad CidlinouObec ZachrašťanyObec ZachrašťanyDSO POCIDLINSKOSpolečná CIDLINA, z.s.Královéhradecký kraj