...
Obec Nepolisy

ZŠ a MŠ

Obec Nepolisy je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací, které vznikly za účelem předškolního a školního vzdělávání dětí a žáků z obce a okolí.

Historický pohled na budovu ZŠ NepolisyDlouholetou historii má v naší obci Základní škola. Zmínky o první budově nepoliské základní školy nalezneme již v nejstarší dochované kronice obce, kde jsou zápisy o "obecní škole (baráku obecním)" z r. 1716, následně záznamy o stavbě dřevěné školy v r. 1767, její následné opravě a rozšíření o další třídu a tělocvičnu z r. 1876 no a o stavbě nové školy v letech 1896 a 1897. Tato poslední budova školy stojí na návsi vedle kostela dodnes. V r. 2004 byla ke staré budově, která již v průběhu let dávno minulých ztratil svůj ozdobný kabát, přistavěna další budova s šatnami, kmenovými třídami a počítačovou učebnou. Škola je malotřídního charakteru a nabízí pro místní děti výborné podmínky pro absolvování 1. stupně povinné školní docházky.

Budova MŠ Nepolisy, dále od objektivu budova ZŠ NepolisyVedle školy v r. 1986 vyrůstá budova Mateřské školy. Z potřeby lidí v akci "Z" vzniká stavba, kde najdeme školní kuchyň a jídelnu a především dvě učebny pro děti předškolního věku. Z důvodu nárustu počtu předškolních dětí je budova v r. 2011 přistavěna o další prostory, které umožňují zapsání a využívání dvou samostatných oddělení mateřské školy. I mateřská škola se svým personálním zajištěním poskytuje předškolním dětem z obce kvalitní přípravu na léta povinné školní docházky.

 

Město Chlumec nad CidlinouMěsto Nový BydžovObec Lužec nad CidlinouObec ZachrašťanyDSO POCIDLINSKOSpolečná CIDLINA, z.s.Královéhradecký kraj