...
Obec Nepolisy

Životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy

Na této části webových stránek můžete dohledat řešení mnoha situací občana, který přichází řešit na příslušné úřady své žádosti (změna trvalého pobytu, vydání ŘP a OP, vydání cestovního pasu, a mnohé další). Pro snadnější orientaci doporučujeme využít možnost vyhledání požadovaného výrazu.

Přihlášení k trvalému pobytu

  Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je nutné použít pouze originální tiskopis),
 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část,
 • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní - úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.
 • Správní poplatek činí 50,- Kč
 • Více na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/15204?PRVEK_ID=43

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.
 • Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.
 • Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.
 • Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.
 • Formulář: Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Více na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/15204?PRVEK_ID=43

 

Vidimace a legalizace
 • Od 1. 3. 2006 je účinný nový zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo   kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování). Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.
 • K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.

  Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný:

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

K vidimaci na úřadě předložte vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,- Kč.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 50,- Kč.
Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.

 

Pohřebnictví


Více o Pohřebnictví v obci Nepolisy.

 

 Další životní situace

 

Navíc uvádíme specifické řešení situací souvisejících s níže uvedenými tématy:

Sociálně-právní ochrana dětí

 

 • Veřejně prospěšná činnost
 • Sport
 • Těhotenství a mateřství

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Město Chlumec nad CidlinouMěsto Nový BydžovObec Lužec nad CidlinouObec ZachrašťanyObec ZachrašťanyDSO POCIDLINSKOSpolečná CIDLINA, z.s.Královéhradecký kraj