...
Obec Nepolisy

Životní situace

Na této části webových stránek můžete dohledat řešení mnoha situací občana, který přichází řešit na příslušné úřady své žádosti (změna trvalého pobytu, vydání ŘP a OP, vydání cestovního pasu, a mnohé další). Pro snadnější orientaci doporučujeme využít možnost vyhledání požadovaného výrazu.

Přihlášení k trvalému pobytu

  Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je nutné použít pouze originální tiskopis),
 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část,
 • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní - úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.
 • Správní poplatek činí 50,- Kč
 • Více na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/15204?PRVEK_ID=43

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.
 • Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.
 • Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.
 • Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.
 • Formulář: Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Více na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/15204?PRVEK_ID=43

 

Vidimace a legalizace
 • Od 1. 3. 2006 je účinný nový zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo   kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování). Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.
 • K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.

  Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný:

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

K vidimaci na úřadě předložte vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,- Kč.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30,- Kč.
Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.

 

Pohřebnictví


Více o Pohřebnictví v obci Nepolisy.

 

 Další životní situace

 

Navíc uvádíme specifické řešení situací souvisejících s níže uvedenými tématy:

Sociálně-právní ochrana dětí

 

 • Veřejně prospěšná činnost
 • Sport
 • Těhotenství a mateřství

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Město Chlumec nad CidlinouMěsto Nový BydžovObec Lužec nad CidlinouObec ZachrašťanyDSO POCIDLINSKOSpolečná CIDLINA, z.s.Královéhradecký kraj

Nabídka práce

Nabídka práce v našem regionu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16
1
17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
1
28 29 30 31 1 2 3