...
Obec Nepolisy

Test - povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Nepolisy
Obec Nepolisy vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Obec Nepolisy
  • Zastupitelstvo
   • Finanční výbor zastupitelstva
    provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce (cena obvyklá v místě a čase, účelnost, hospodárnost pořízení majetku) + plní další úkoly, jimiž jej pověřilo ZO (projednání návrhu rozpočtu obce a příspěvkových organizací (PO), projednání účetní závěrky a závěrečného účtu obce a PO, projednání nastavení ceny stočného a ceníku služeb obce obecně, doporučení k prodeji či pořízení nemovitého majetku a movitého majetku nad stanovenou finanční výši)
   • Kontrolní výbor zastupitelstva
    kontroluje plnění usnesení ZO (zda jsou plněna, s jakým výsledkem, v případě, že nejsou plněna požaduje informace, proč a kdy budou plněna), kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo ZO (kontrola aktuálnosti směrnic obce, obecně závazných vyhlášek apod.)
   • Výbor pro občanské záležitosti
  • Obecní úřad Nepolisy
  • Základní škola a Mateřská škola, Nepolisy
  • JSDH Nepolisy
Nepolisy 75
50363 Nepolisy
Spojení do kanceláře obecního úřadu: 495497234
Mobil na starostu obce: 734616990
E-mail starosty obce: starosta@nepolisy.cz
E-mail kanceláře obecního úřadu: urad@nepolisy.cz
WWW: www.nepolisy.cz/
ID Datové schránky: vz6bi69
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Nepolisy 75
  50363 Nepolisy
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Nepolisy 75
  50363 Nepolisy
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:3012:00 – 18:00od 15 do 18 hod. vždy přítomen starosta i místostarosta obce
  úterý8:00 – 11:3012:00 – 15:00
  středa8:00 – 11:3012:00 – 15:00
  čtvrtek8:00 – 11:3012:00 – 15:00
  pátek8:00 – 11:3012:00 – 14:30
 • 4.4 Telefonní čísla

  Spojení do kanceláře obecního úřadu: 495497234
  Mobil na starostu obce: 734616990
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  podatelna@nepolisy.cz

  Další informace jsou na stránce podatelny.

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: vz6bi69
Česká spořitelna: 1080782309/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Účet pro výběr místních poplatků: 5813132329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00269212
DIČ: CZ00269212
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty

  Rozpočet obce pro rok 2019
  Rozpočet 2019.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 191,4 kB
  Staženo: 355×
  Rozpočet obce pro rok 2020
  Rozpočet obce pro rok 2020.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 246,64 kB
  Staženo: 304×
  Rozpočet obce pro rok 2021
  Schválený rozpočet 2021.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 332,94 kB
  Staženo: 159×

  Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

  Schválený výhled rozpočtu pro rok 2025-2027
  Schválený střednědobý výhled 2025-2027.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 159,92 kB
  Staženo: 42×
  Střednědobý výhled rozpočtu obce pro období 2021-2023
  Střednědobý výhled 2021-2023.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 325,93 kB
  Staženo: 282×
  Střednědobý výhled rozpočtu obce pro období 2022-2024
  Střednědobý výhled 2022-2024_schválený.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 545,24 kB
  Staženo: 165×
  Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2023 - 2025
  Střednědobý výhled 2023-2025.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 155,53 kB
  Staženo: 165×
  Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2024 - 2026
  Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 158,64 kB
  Staženo: 89×

  Rozpočty - Schválený rozpočet

  Rozpočet obce Nepolisy pro r. 2023
  Schválený rozpočet obce Nepolisy 2023.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,84 kB
  Staženo: 88×
  Rozpočet obce pro rok 2022
  Rozpočet obce Nepolisy 2022, schválený.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 143,2 kB
  Staženo: 140×
  Schválený rozpočet pro rok 2024
  Schválený rozpočet 2024 k vyvěšení.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 525,58 kB
  Staženo: 36×

  Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

  RO_01_2024
  RO č. 1_2024.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 299,63 kB
  Staženo: 34×
  RO_02_2024
  RO č. 2_2024.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 299,7 kB
  Staženo: 29×
  RO_03_2024
  RO 3_2024.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 302,41 kB
  Staženo: 26×
  RO_04_2024
  RO 4_2024.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 299,54 kB
  Staženo: 16×
  RO_05_2024
  RO 5_2024.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 283,7 kB
  Staženo: 10×
  RO_1_2023
  RO_1_2023.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 301,55 kB
  Staženo: 71×
  RO_10_2023
  RO č. 10_2023.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 315,88 kB
  Staženo: 48×
  RO_11_2023
  RO 11_2023.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 298,77 kB
  Staženo: 48×
  RO_12_2023
  RO 12_2023.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 231,26 kB
  Staženo: 47×
  RO_13_2023
  RO 13_2023.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 300,95 kB
  Staženo: 49×
  RO_14_2023
  RO č. 14_2023.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 305,79 kB
  Staženo: 37×
  RO_2_2023
  RO_2_2023.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 301,77 kB
  Staženo: 78×
  RO_3_2023
  RO 13_2023.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 300,95 kB
  Staženo: 72×
  RO_4_2023
  RO_4_2023.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 300,96 kB
  Staženo: 56×
  RO_5_2023
  16)Rozpočtové opatření č. 5_2023.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 317,66 kB
  Staženo: 53×
  RO_6_2023
  RO č. 6_2023.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 314,43 kB
  Staženo: 55×
  RO_7_2023
  Rozpočtové opatření č. 7_2023.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 316,39 kB
  Staženo: 49×
  RO_8_2023
  RO 8_2023.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 312,58 kB
  Staženo: 54×
  RO_9_2023
  RO 9_2023.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 314,42 kB
  Staženo: 53×

  Rozpočty - Schválený závěrečný účet

  Příloha č. 1
  Příloha č. 1.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 429,17 kB
  Staženo: 54×
  Příloha č. 2
  Příloha č. 2.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 309,73 kB
  Staženo: 52×
  Příloha č. 3
  Příloha č. 3.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 108,43 kB
  Staženo: 60×
  Příloha č. 4
  Příloha č. 4.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,31 kB
  Staženo: 51×
  Příloha č. 5
  Příloha č. 5.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 336,86 kB
  Staženo: 59×
  Příloha č. 6
  Příoha č. 6.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 324,93 kB
  Staženo: 46×
  Příloha č. 7
  Příloha č. 7.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 455,87 kB
  Staženo: 46×
  Schválený ZÚ 2022
  Schválený závěrečný účet za rok 2022.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 402,51 kB
  Staženo: 59×

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Nepolisy
  Nepolisy 75
  50363 Nepolisy
 • e-mailem: urad@nepolisy.cz
  starosta@nepolisy.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@nepolisy.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 495497234
  734616990
Úřední hodiny
pondělí8:00 – 11:3012:00 – 18:00od 15 do 18 hod. vždy přítomen starosta i místostarosta obce
úterý8:00 – 11:3012:00 – 15:00
středa8:00 – 11:3012:00 – 15:00
čtvrtek8:00 – 11:3012:00 – 15:00
pátek8:00 – 11:3012:00 – 14:30

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Nepolisy vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

  Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  V současné době nejsou pro Obec Nepolisy poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Nepolisy poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za r. 2022

Výroční zpráva za r. 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 110,67 kB
Staženo: 72×

Výroční zpráva za r. 2023

Výroční zpráva za rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 226,41 kB
Staženo: 22×

výroční zpráva za rok 2016

výroční zpráva za rok 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,25 kB
Staženo: 685×

výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51,64 kB
Staženo: 360×

Výroční zpráva za rok 2018

zpráva_zákon.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 143,15 kB
Staženo: 328×

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva dle zákona.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 140,92 kB
Staženo: 178×

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,43 kB
Staženo: 175×

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za r. 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,42 kB
Staženo: 157×

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

žádost o zrušení tp fyzická osoba[4].doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB
Staženo: 1,201×

Ohlášení poplatku za užívání veřejného prostranství

Ohlášení poplatku za užívání veřejného prostranství.docx.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 265,11 kB
Staženo: 16×

Povolení sjezdu

Žádost o povolení sjezdu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28 kB
Staženo: 3,084×

Přihláška psa

pes - přihláška.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 43 kB
Staženo: 1,606×

Žádost o povolení (ohlášení) pokácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení kácení dřevin (2).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 37,5 kB
Staženo: 1,084×

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Informace o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů (325.03 kB)

 • Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

  Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

  Správce OÚ: Obec Nepolisy,

  sídlo: Nepolisy 75, 50363 Nepolisy, IČ: 00269212, Datová schránka: vz6bi69, telefon: 495497234, oficiální e-mail: urad@nepolisy.cz

  Pověřenci pro OÚ (POOÚ):   Ing. Lenka Skalická, e-mail: pocidlinsko@seznam.cz, tel. +420  731 719 977

 •  

Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Centrální registr oznámení

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Město Chlumec nad CidlinouMěsto Nový BydžovObec Lužec nad CidlinouObec ZachrašťanyObec ZachrašťanyDSO POCIDLINSKOSpolečná CIDLINA, z.s.Královéhradecký kraj