...
Obec Nepolisy

Obec Nepolisy

Nepolisy 75
50363, Nepolisy

IČ: 00269212 DIČ: CZ00269212

Kód obce: 570478

Bankovní spojení

Česká spořitelna: 1080782309/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 11:30, 12:00 – 18:00 od 15 do 18 hod. vždy přítomen starosta i místostarosta obce
úterý 8:00 – 11:30, 12:00 – 15:00
středa 8:00 – 11:30, 12:00 – 15:00
čtvrtek 8:00 – 11:30, 12:00 – 15:00
pátek 8:00 – 11:30, 12:00 – 14:30

Adresa

Nepolisy 75
50363, Nepolisy
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Kontakty

Spojení do kanceláře obecního úřadu: 495497234 Mobil na starostu obce: 734616990 E-mail kanceláře obecního úřadu: urad@nepolisy.cz E-mail starosty obce: starosta@nepolisy.cz www: http://www.nepolisy.cz/ Datová schránka: vz6bi69

Osoby

Šustr Dušan, Ing.

  Šustr Dušan, Ing.
Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Starosta

Baláž Ján, Ing.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitel

Vondruška Vladimír, Ing.

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
místostarosta obce

Marek Petr

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti
Zastupitel

Formuláře

Povolení kácení dřevin

Žádost o povolení kácení dřevin (2).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 37,5 kB
Staženo: 1,009×

Povolení sjezdu

Žádost o povolení sjezdu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28 kB
Staženo: 2,974×

Přihláška psa

pes - přihláška.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 43 kB
Staženo: 1,348×

Zrušení trvalého pobytu

žádost o zrušení tp fyzická osoba[4].doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB
Staženo: 1,081×

Výroční zprávy

Výroční zpráva za r. 2022

Výroční zpráva za r. 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 110,67 kB
Staženo: 5×

výroční zpráva za rok 2016

výroční zpráva za rok 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,25 kB
Staženo: 598×

výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51,64 kB
Staženo: 298×

Výroční zpráva za rok 2018

zpráva_zákon.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 143,15 kB
Staženo: 259×

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva dle zákona.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 140,92 kB
Staženo: 110×

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,43 kB
Staženo: 102×

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za r. 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,42 kB
Staženo: 81×

Rozpočty

Rozpočet obce pro rok 2019

Rozpočet 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 191,4 kB
Staženo: 282×

Rozpočet obce pro rok 2020

Rozpočet obce pro rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 246,64 kB
Staženo: 225×

Rozpočet obce pro rok 2021

Schválený rozpočet 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 332,94 kB
Staženo: 90×

Ostatní

Časový plán provádění opatření z PZKO CZ05

Priloha_3__casovy_plan_PZKO_pro_obce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 267,19 kB
Staženo: 55×

Narízení c. 1/2004, kterým se stanovují podmínky spalování suchých rostlinných materiálu

nařízen_pálení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 21,92 kB
Staženo: 848×

Nařízení č. 1/2013 - TRŽNÍ ŘÁD

tržní řád_k vydání.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,51 kB
Staženo: 809×

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Nepolisy_OZV_SKO_dle_kapacita nádob_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 151,37 kB
Staženo: 56×

OZV č. 5/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb

daně_ozv.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 233,86 kB
Staženo: 943×

OZV č. 1/2014 o volném pohybu psů na veřejných prostranstvích obce Nepolisy

ozv_1_2014_pohyb_psu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,14 MB
Staženo: 765×

OZV č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu

Nepolisy- SN OZV č. 1_2018 ŠO ZŠ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 366,71 kB
Staženo: 260×

OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

12)SN OZV č. 2-2019_mp ze psů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,18 kB
Staženo: 163×

OZV č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Nepolisy_OZV odpadové hospodářství 2022_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 165,14 kB
Staženo: 17×

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

13)SN OZV č. 1-2019_mp § 4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 195,69 kB
Staženo: 166×

Plán sportu obce do r. 2025

11)Plán sportu Nepolisy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 701,86 kB
Staženo: 150×

Reklamační řád obecní kanalizace

Reklamační řád K - Nepolisy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 368,73 kB
Staženo: 181×

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu obce pro období 2021-2023

Střednědobý výhled 2021-2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 325,93 kB
Staženo: 204×

Střednědobý výhled rozpočtu obce pro období 2022-2024

Střednědobý výhled 2022-2024_schválený.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 545,24 kB
Staženo: 102×

Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2023 - 2025

Střednědobý výhled 2023-2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 155,53 kB
Staženo: 96×

Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2024 - 2026

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 158,64 kB
Staženo: 15×

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočet obce Nepolisy pro r. 2023

Schválený rozpočet obce Nepolisy 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,84 kB
Staženo: 18×

Rozpočet obce pro rok 2022

Rozpočet obce Nepolisy 2022, schválený.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 143,2 kB
Staženo: 80×

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

RO_1_2023

RO_1_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 301,55 kB
Staženo: 4×

RO_2_2023

RO_2_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 301,77 kB
Staženo: 3×

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Příloha č. 1 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha č. 1 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 484,31 kB
Staženo: 49×

Příloha č. 2 - účetní výkazy zřizované PO

Příloha č. 2 - účetní výkazy zřizované PO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,09 MB
Staženo: 51×

Příloha č. 3 - inventarizace zřizované PO

Příloha č. 3 - inventarizace zřizované PO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 206,59 kB
Staženo: 74×

Příloha č. 4 - inventarizace obec

Příloha č. 4 - inventarizace obec.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 212,31 kB
Staženo: 49×

Příloha č. 5 - rozvaha

Příloha č. 5 - rozvaha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 191,14 kB
Staženo: 55×

Příloha č. 6 - VZZ

Příloha č. 6 - VZZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 186,81 kB
Staženo: 49×

Příloha č. 7 - příloha

Příloha č. 7 - příloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,29 kB
Staženo: 43×

Schválený ZÚ 2021

Schválený ZÚ 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 372,4 kB
Staženo: 54×

Podřízené organizační složky

 • Zastupitelstvo

  • Finanční výbor zastupitelstva

   provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce (cena obvyklá v místě a čase, účelnost, hospodárnost pořízení majetku) + plní další úkoly, jimiž jej pověřilo ZO (projednání návrhu rozpočtu obce a příspěvkových organizací (PO), projednání účetní závěrky a závěrečného účtu obce a PO, projednání nastavení ceny stočného a ceníku služeb obce obecně, doporučení k prodeji či pořízení nemovitého majetku a movitého majetku nad stanovenou finanční výši)
  • Kontrolní výbor zastupitelstva

   kontroluje plnění usnesení ZO (zda jsou plněna, s jakým výsledkem, v případě, že nejsou plněna požaduje informace, proč a kdy budou plněna), kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo ZO (kontrola aktuálnosti směrnic obce, obecně závazných vyhlášek apod.)
  • Výbor pro občanské záležitosti

  • Investiční výbor zastupitelstva

   plní úkoly, jimiž jej pověřilo ZO ve vztahu k investičním akcím obce (průběh přípravy akcí, průběžná aktualizace seznamu investičních akcí, kontrola průběhu investičních akcí a jejich financování, doporučení o upřednostnění vybraných akcí v daném kalendářním roce apod.). Vyjadřování k projektovým dokumentacím vybraných investičních záměrů.
 • Obecní úřad Nepolisy

 • Základní škola a Mateřská škola, Nepolisy

 • JSDH Nepolisy

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Město Chlumec nad CidlinouMěsto Nový BydžovObec Lužec nad CidlinouObec ZachrašťanyDSO POCIDLINSKOSpolečná CIDLINA, z.s.Královéhradecký kraj